Bom onder bouw nieuwe stadsbibliotheek: bouwvergunning De Krook vernietigd

De stedelijke bibliotheek De Krook zou moeten openen in het voorjaar van 2016. Het is nog niet duidelijk of de werken nu moeten worden stilgelegd. Foto: fvv

Gent -

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de nieuwe stadsbibliotheek en een centrum voor nieuwe media op de Waalsekrook. Er zijn opmerkingen over de mobiliteitsstudie en de 'goede ruimtelijke ordening'. Of de bouw stilgelegd moet worden is niet duidelijk. Over de gevolgen kan Stad Gent nog niets zeggen.

Klik hier en lees over de 100 miljoen euro schade die de eigenaar van de gronden zou hebben geleden in De Gentenaar van zaterdag 15 november.

Door Karel Van Keymeulen
AANGERADEN