Minder GAS-pv’s en -boetes uitgeschreven in Antwerpen

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Het aantal uitgeschreven GAS-pv’s in Antwerpen is tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met bijna een kwart gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het stadsbestuur.

Het aandeel van minderjarigen daarin blijft stabiel op 2,5 procent, ondanks de verlaging van de leeftijdsgrens van 16 naar 14 jaar. Ook het aantal seponeringen nam af, wat volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) erop kan wijzen dat er minder fouten gemaakt werden bij het opstellen van de pv’s en/of er minder werden uitgeschreven voor 'onbenulligheden'.

Terwijl er tijdens het eerste semester van 2013 nog 12.362 GAS-pv’s geteld werden, bleef het tijdens de eerste helft van 2014 bij 9.305 stuks. Dat is een daling met 24,7 procent. Het aantal effectieve GAS-boetes daalde ook, zij het veel minder spectaculair: van 6.951 in het eerste semester van 2013 tot 6.227 dit jaar. 'Sommigen hangen graag het beeld op dat dit stadsbestuur niets liever doet dan GAS-boetes uitdelen, maar de feiten spreken dat opnieuw tegen', klinkt het bij burgemeester De Wever.

Volgens De Wever is er ook geen sprake van een 'heksenjacht tegen normaal jongeren- en pubergedrag' in Antwerpen, aangezien er wat 14- en 15-jarigen betreft slechts 39 een GAS-pv (geen boete) kregen. Het aandeel van minderjarigen in het totaal aantal GAS-pv’s steeg zelfs niet na de leeftijdsverlaging.

In 68 gevallen werd geopteerd voor een gesprek met de ouders van een minderjarige overtreder, wat kan leiden tot het stopzetten van de GAS-procedure. 20 van die dossiers werden uiteindelijk nog voortgezet, in ruim twee op de drie gevallen volstond een gesprek dus.

Door
AANGERADEN