Gent reageert op de 'uitvergrote postzegel' van Borremans aan de stadshal

Gent - Het schilderij van Michaël Borremans dat dinsdag onthuld werd aan de klokkentoren van de stadshal in Gent wordt positief onthaald door de Gentenaars. Maar Gent zou Gent niet zijn als er ook niet meteen de spot mee zou worden gedreven. Met op kop: Pierke Pierlala.

Het kunstwerk van schilder Michaël Borremans op de klokkentoren aan de stadshal is sinds dinsdagochtend te zien. Het werk kreeg de titel 'De Maagd' en wordt door Borremans geschonken aan de Stad Gent. De Gentenaars reageren met een mix van trots en zelfspot. 

Luk 'Pierke Pierlala' De Bruyker kroop meteen in zijn pen. 

Nen uitvergruute timber!

Weekelank stoent aan de luulijkste klokkestoel van Gent een stelleinkske, in de volksmoend de Borremans residense gehiete. Veele kiere bennek d’er gepasseert moar nuunt hing t’er een plakkoatste “stilte hier wor gewirkt”. Moar kijk, toch es het kunstwirk d’er en ‘t mag gezien zijn.

T’es wel nen miesterzet van diene schieve arsjietekt van de schoapstal want wie goa t’er neu nog luiop durve roepe dat da misbaksel veur oens klokke Roeland moe afgebroke worden. Nen Borremans graffitie voerde azuu moar nie noar de koentainer.

Fier als ne gieter namen kultuurschepeninne Storms en burgervoader Termoysoen de muurschilderije in oentvangste. Da’t wa kleine es, zegde vaneigens nie . Een gekreegene peerd speuwde nie zu moar in zijn muile. Moar oas ge d’er azuu veure stoat es’t in de foen nie gruuter dan nen timber op nen envelop.

En Borremans woas blijkboar benijt van den betoen teveel te ontsieren want zijnen kattekrabbel zettege hij langs de achterkant. Veel kommentoar gaf den beroemde klakpoteire nie.

Het es een moagdeke, en ja, da kan alliene moar den artiest weete. En heur uuge schiete vier…richteinge schoapstal. Opentlijk nie t’hard, want mee da heitene dak es ‘t dierste trekgoat van Gent rap oent-vlamboar.

Pierke Pierlala

Postzegel

Ook op sociale media werd naar aloude Gentse traditie meteen de draak gestoken met 'De Maagd' van Borremans. Vooral de 'laserogen' van de vrouw op het schilderijtje en de grootte van het werk lokken reacties uit. De vergelijking met een postzegel lag alvast voor de hand.

 

Door Bert Staes
AANGERADEN