‘Brief Crevits over hoofddoekenverbod is doorbraak’

Bron © BELGA
  • Crevits zei dat het invoeren van een verbod op levensbeschouwelijke kentekens tot de autonomie van de onderwijsinstellingen behoort.

‘De mogelijke omzendbrief van Hilde Crevits over religieuze kentekens is een belangrijke doorbraak’, zo reageert het Minderhedenforum vrijdag op de brief die de Vlaamse minister van Onderwijs aangekondigd heeft over het arrest van de Raad van State over religieuze symbolen op school.

Crevits zei donderdag naar aanleiding van het arrest dat het invoeren van een verbod op levensbeschouwelijke kentekens tot de autonomie van de onderwijsinstellingen behoort en dat ze zich daar niet in zou mengen. Voorts is ze bereid ‘een in mensentaal vertaalde versie’ van het arrest te bezorgen aan de scholen.

Het Minderhedenforum meent dat dit kansen opent. ‘Wel blijven we alert: de brief mag niet de verantwoordelijkheid afschuiven naar anderen.’

‘De omzendbrief kan een einde maken aan de discriminatie van moslimmeisjes of leerlingen uit andere gemeenschappen’, zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. Wordt de hoofddoek niet per definitie geweerd uit de school, dan erkent de minister interculturaliteit als een gegeven en niet langer als een probleem. De brief is een goede stap in de richting naar respect voor alle gemeenschap in ons land, zo klinkt het verder in de mededeling.

Tegelijk is het Minderhedenforum bezorgd over aangekondigde besparingen op personeels- en werkingsmiddelen in het onderwijs. ‘Kansarme leerlingen mogen daar niet de dupe van worden.’

Door
AANGERADEN