‘België mag in januari alle Luxemburgse rulings verwachten’

Bron © Belga N

Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Foto: BELGA

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft maandagmorgen van zijn Luxemburgse collega de toezegging gekregen dat ons land in januari alle Luxemburgse fiscale rulings mag verwachten, ook de rulings die niet in het Lux Leaks-dossier zaten. Dat zegt minister Van Overtveldt in een persbericht na de reactie van groenen en socialisten op de excess profit rulings. ‘Transparantie is voor mij geen hol begrip, het is een werk van elke dag.’

Volgens de N-VA-minister is de oproep van SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven om vanaf morgen alle gegevens van rulings aan de andere lidstaten te bezorgen zonder voorwerp. ‘Er bestaat al een wettelijke basis voor informatie-uitwisseling indien er een individueel verzoek komt van een andere lidstaat. Als een andere lidstaat een ruling vraagt aan onze administratie, dan geven we die gewoon, punt’, zegt Van Overtveldt.

De minister merkt op dat hij daarover maandagmorgen een ontmoeting had met zijn Luxemburgse collega. ‘Eerder had ik het parlement naar aanleiding van het Lux Leaks-dossier laten weten dat ik Luxemburg zou vragen om ons alle Luxemburgse rulings te bezorgen, met inbegrip van de rulings die niet in het Lux Leaks-dossier zaten. Daar werd toen wat smalend over gedaan, maar de Luxemburgse minister van Financiën heeft me deze ochtend toegezegd dat we die in de loop van januari mogen verwachten’, aldus Van Overtveldt.

‘Merkwaardig dat partij die het systeem mee heeft in stand gehouden nu kritiek levert’

Van Overtveldt reageert bovendien verbaasd op de kritiek vanuit oppositionele hoek op de Excess Profit Rulings. ‘Dat een partij die het systeem mee heeft ingevoerd, en het tien jaar lang zonder commentaar mee in stand gehouden heeft nu kritiek levert, vind ik bijzonder merkwaardig. Bovendien komt de partij met voorstellen die al lang bestaan of in uitwerking zijn.’

SP.A-Kamerlid Vanvelthoven riep de regering op zich aan te sluiten bij de oproep van Duitsland, Frankrijk en Italië om zo snel mogelijk werk te maken van EU-wetgeving over de verplichte en automatische uitwisseling van tax rulings.

‘Ik heb twee weken geleden, naar aanleiding van mijn ontmoeting aan de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, zelf al laten weten dat we actief mee aan de kar willen trekken voor meer fiscale transparantie op Europees niveau. Ik heb dat engagement ook in de Commissie Financiën herhaald. Blijkbaar hebben sommigen dat niet goed gehoord’, dixit Van Overtveldt.

‘Moratorium op fiscel rulings? Lichtzinnige gedachte’

Het voorstel van Groen om een moratorium op fiscale rulings in te voeren, vindt Van Overtveldt een ‘lichtzinnige gedachte’. Het zou immers de beste manier zijn om rechtsonzekerheid en chaos te creëren, luidt het. ‘Dat gaan we dus niet doen. We zijn niet van plan om legale spelregels tijdens de rit te veranderen. Ik denk dat men van een overheid mag verwachten dat ze rechtszekerheid biedt en dat ze op een verantwoorde manier omgaat met engagementen’, aldus de N-VA’er.

‘Zoals reeds gezegd, bekijkt de Europese Commissie de fiscale stelsels van de lidstaten van dichtbij in het licht van de staatssteun-bepalingen. Daartoe behoren ook deze rulings. De regering en mijn administratie verlenen daartoe uiteraard alle medewerking’, besluit Van Overtveldt in het persbericht.

Door
AANGERADEN