Herman Van Rompuy wordt ereburger Sint-Genesius-Rode

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Herman Van Rompuy wordt dan toch ereburger van zijn woonplaats Sint-Genesius-Rode. Het schepencollege van de faciliteitengemeente heeft opnieuw een voorstel in die zin geagendeerd op de gemeenteraad van 5 februari.

In de motivatie wordt onder meer verwezen naar de rijke politieke loopbaan van Van Rompuy, die in 2008-2009 een jaar lang Belgisch premier was en in de periode 2010-2014 de eerste voorzitter van de Europese Raad.

Eerdere voorstellen in die zin van de Vlaamse eenheidslijst Samen werden in het verleden door de Franstalige meerderheid geweigerd. Een eerste keer gebeurde dit vanwege het ontbreken van een gemeentelijk reglement over de aanduiding van ereburgers.

In het reglement dat in 2011 werd goedgekeurd stond dan weer dat iemand pas in aanmerking kan komen als ereburger na het beëindigen van zijn politieke mandaat. Omdat dit laatste sinds eind 2014 het geval is voor de 67-jarige Van Rompuy werd hij een tijd terug voor de derde keer voorgedragen door Samen.

Door
AANGERADEN