VBO: ‘Loonkosthandicap in twee jaar weggewerkt’

Bron © BELGA

Foto: Photo News

De werkgevers zijn tevreden met het ontwerpakkoord dat ze met de vakbonden, met uitzondering van het ABVV, hebben bereikt.

‘Het ontwerpakkoord geeft de economie en de tewerkstelling in ons land opnieuw een toekomst zonder werkgevers op extra kosten te jagen en met nettokoopkracht voor werknemers’, stellen de werkgevers uit de Groep van Tien in een gemeenschappelijk persbericht.

Volgens Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, kan met het akkoord de loonkosthandicap in twee jaar tijd worden weggewerkt. ‘Samen met de andere maatregelen, zoals de indexsprong en de lastenverlagingen, gaan we de loonkosthandicap binnen de twee jaar wegwerken.’

Timmermans benadrukt dat de loonkost voor de bedrijven in 2015 niet omhooggaat, en met maximaal 0,6 procent in 2016. ‘Het gaat dus niet om een kost van 0,8 procent’, verduidelijkt de VBO-topman.

Indexsprong

De werkgevers gaan ervan uit dat het akkoord bijdraagt ‘tot duurzame sociale vrede om te kunnen bouwen aan een stabiele economische situatie’.

Ze wijzen op enkele cruciale punten in het akkoord, zoals de loonstop in 2015 en het akkoord van de regering om de kosten die verbonden zijn aan de harmonisering arbeiders-bedienden voor bedrijven met veel arbeiders te milderen met 80 miljoen euro.

Daarnaast benadrukken ze dat de plannen voor een indexsprong blijven. ‘Het onverkort doorvoeren van alle maatregelen die de concurrentiekracht van ondernemingen versterken, waaronder de indexsprong, is cruciaal’, klinkt het.

De sociale partners, zonder het ABVV, legde hun ontwerpakkoord voor aan de regering, die het akkoord gaat uitvoeren.

Door
AANGERADEN