Vlaamse regering moet extra besparen

Bron © BELGA

Het federaal planbureau verlaagt de vooruitzichten voor dit jaar. De Belgische economie zal in 2015 wellicht met slechts 1 procent groeien. In september ging het planbureau nog uit van 1,5 procent groei. Dat betekent dat de Vlaamse overheid extra zal moeten besparen.

De verlaging is vooral slecht nieuws voor de Vlaamse regering. Die ging tot dusver uit van een groei van 1,5 procent. Alle inkomsten en uitgaven waren daarop afgesteld. Om de begrotingsdoelstellingen te halen zal dus extra bespaard moeten worden.

Ook de federale regering ging bij de begrotingsopmaak uit van 1,5 procent groei. Maar de begrotingsdoelstellingen van de regering houden geen rekening met conjuncturele effecten. Als de groei dus zoals voorspeld lager uitvalt hoeft er dus niet per definitie extra bespaard te worden.

Volgens het planbureau zal de groei dit jaar op hetzelfde peil blijven als in 2014. Ook bij onze belangrijkste handelspartners zijn de vooruitzichten al verlaagd.

Het planbureau wijst er expliciet op dat de ontwikkeling van de overheidsuitgaven afgeremd wordt door een aantal maatregelen van de nieuwe federale regering en uit de regionale begrotingen. De impact van die beslissingen was bij de publicatie van de vorige vooruitzichten nog niet duidelijk, zo klinkt het.

De buitenlandse vraag en de bestedingen van de particulieren en de ondernemingen zouden wel verder toenemen. Dat komt omdat het reëel beschikbaar gezinsinkomen toeneemt als gevolg van de stijgende werkgelegenheid. Ook de daling van de olieprijs zorgt voor een stijging van het beschikbaar gezinsinkomen.

Geen inflatie

Door die lagere olieprijs zal het leven dit jaar ook niet duurder worden. De koersdaling van de euro ten opzichte van de dollar vlakt het effect van de olieprijsdaling wel voor een deel uit. Daardoor krijgen we dit jaar een inflatie van naar verwachting 0 procent, terwijl die vorig jaar met 0,3 procent al erg laag was.

Ook de zogenaamde gezondheidsindex, die geen rekening houdt met olieproducten als diesel en benzine, stijgt amper. Het planbureau gaat voorlopig uit van 0,5 procent. Door die beperkte stijging zal ook de voorgenomen indexsprong niet voor dit jaar zijn.

Door
AANGERADEN