CD&V verzet zich tegen hogere huurprijzen

Foto: jimmy kets

De discussie binnen de regering-Michel over de indexsprong voor huurprijzen is nog lang niet afgelopen. De geplande indexsprong mag niet alleen inkomsten uit arbeid treffen, vindt CD&V. ‘Het is maar rechtvaardig dat behalve het loon ook andere inkomens een gelijkwaardige regeling krijgen’, zegt Servais Verherstraeten, de fractieleider in de Kamer, vandaag in De Standaard.

Een niet-indexering van de huurprijzen dus. Maar CD&V staat met die vraag opnieuw alleen binnen de regering.

‘Als de werknemers een indexsprong moeten slikken, dan ook de mensen die een huis verhuren en op die manier een inkomen vergaren.’

De oppositiepartijen Groen, SP.A en Vlaams Belang, en de vakbonden ABVV en ACV vielen gisteren over elkaar om de federale regering één voor één op te poken. ‘Verhuurders ontzien betekent een omgekeerde herverdeling.’

De aanleiding? Een discussie over een indexsprong voor huurprijzen binnen de regering-Michel. Een verhuurder mag elk jaar de prijs van zijn woning indexeren. Toch kan de regering die maatregel tijdelijk opschorten. Dat gebeurt met de indexsprong ook voor de lonen en uitkeringen: de lonen volgen tijdelijk de inflatie niet. Voor de huur kan een gelijkaardig scenario worden uitgewerkt.

Hete adem

CD&V pleit binnen de regering voor zo’n bevriezing van de huurprijs. De partij krijgt het moeilijk uitgelegd aan haar linkervleugel dat de lonen van werknemers niet mogen stijgen, maar de inkomsten van verhuurders wel.

‘Iedereen vraagt een eerlijke verdeling van de inspanningen, dat is toch duidelijk na de betogingen van eind vorig jaar’, zegt CD&V’er in de Kamer Stefaan Vercamer. ‘Huurders dragen nu al hun steentje bij. Hen opnieuw raken, is niet logisch.’

CD&V voelt ook nu weer de hete adem van de verwante vakbond ACV in de nek. Zeker omdat topman Marc Leemans het verzet tegen de indexsprong nog lang niet heeft opgegeven.

MR en N-VA voelen weinig voor het voorstel, alleen Open VLD is niet ‘per se’ tegen.

De bevoegde Vlaamse minister, Liesbeth Homans (N-VA), wijst de suggestie alvast af. ‘Als overheid is het niet opportuun om in te grijpen op de private huurmarkt.’

Door
AANGERADEN