Steeds luidere klacht tegen nieuwe basistekst Antwerps OCMW

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Antwerpen -

Nadat de partij PVDA al besloot om een klacht in te dienen bij de provinciegouverneur tegen de gewijzigde basistekst van het Antwerpse OCMW, volgen nog enkele Antwerpenaars dat voorbeeld. Ze worden daarin bovendien gesteund door verschillende Antwerpse middenveldorganisaties.

Onder andere het Netwerk tegen Armoede en de lokale afdelingen van vakbonden ACV, ABVV en ACLVB sluiten zich aan. Ze vinden dat de nieuwe missie de wettelijke eindverantwoordelijkheid van het OCMW om ‘de menselijke waardigheid te garanderen’ onterecht doorschuift naar andere partnerorganisaties.

In de vorige, uit 2001 daterende, OCMW-missie ‘garandeerde’ het Antwerpse OCMW nog de sociale grondrechten van iedereen die in Antwerpen verbleef. De gewijzigde tekst heeft het daarentegen ‘slechts’ over het “maximaal bijdragen aan de realisatie van” die grondrechten. Het bestuur stelt immers dat het OCMW vandaag een veel kleinere organisatie is en voor een aantal van die grondrechten met partnerorganisaties samenwerkt.

‘Het OCMW heeft nu wel zijn eigen missie gewijzigd, maar geeft of heeft geen enkele garantie dat andere hulp- of dienstverlenende organisaties het juiste aanbod kunnen garanderen’, vindt het Netwerk tegen Armoede echter.

‘Tegelijkertijd dreigen sommige van die organisaties gedwongen te worden om in de eerste plaats als onderaannemer van het OCMW te fungeren. Het is veelbetekenend dat het Antwerpse OCMW expliciet verwijst naar samenwerking met andere organisaties, zonder enig voorafgaandelijk overleg.’

Door jva