Redelijke termijn overschreden voor proces Regie der Gebouwen maar strafvordering niet onontvankelijk

© Photo News

In het proces over de corruptiepraktijken bij de Regie der Gebouwen is de redelijke termijn overschreden. Maar dat heeft niet tot gevolg dat de strafvordering onontvankelijk is. De overschrijding van de redelijke termijn heeft wel gevolg voor de bewijswaardering en de straftoemeting. Dat heeft de Brusselse correctionele rechtbank donderdag beslist in haar vonnis over het dossier, waarvan de voorlezing kort na 09.00 uur begonnen is.

rdc

Het overgrote deel van de verdachten werd al in 2006 opgepakt en ondervraagd en in die periode vonden ook de meeste huiszoekingen plaats. Toch duurde het tot juni 2014 - bijna 8 jaar later - voor de correctionele rechtbank kon beginnen aan de behandeling van het dossier.

Volgens de rechtbank zijn er verschillende periodes geweest tijdens het vooronderzoek dat het dossier stillag en zijn er voor die lacunes geen aanvaardbare redenen. Ondanks de complexiteit van het dossier kon het onderzoek immers relatief vlot verlopen. Ook is het lange tijdsverloop volgens de rechtbank niet te wijten aan de houding van de verdachten.

Dat heeft echter niet tot gevolg dat de strafvordering onontvankelijk zou zijn. De verlopen tijd heeft het voor de verdachten immers niet onmogelijk gemaakt om hun verweer te voeren, aldus nog de rechtbank. Wel zal de overschrijding van de redelijke termijn gevolg hebben voor de waarde die aan de verkregen bewijzen gehecht wordt en aan de straffen die eventueel aan de verdachten zouden opgelegd worden.

Het vonnis van de rechtbank telt 390 bladzijden. De voorlezing neemt dan ook enkele uren in beslag.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten