Minister van staat werd thuis opgepakt door federale politie

Stevaert wilde geen beroep doen op advocaat

© sm

De overleden minister van staat Steve Stevaert (60) is de voorbije jaren op geen enkel moment naar een advocaat gegaan om zich te laten verdedigen in de zaak van de verkrachting waarvan hij beschuldigd werd. Nochtans besefte hij heel goed hoe ernstig het gerecht de feiten nam. Zeker nadat hij door de politie met de vrouw die hem beschuldigde, geconfronteerd werd.

Mark Eeckhaut

Steve Stevaert stapte vorige donderdag uit het leven nadat 's ochtends in de pers bekend was geraakt dat de raadkamer hem had doorverwezen naar de rechtbank wegens aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Het vermoedelijke slachtoffer was een vrouw die hij in september 2010 had ontmoet bij de opnames van het programma 'Goedele Nu' . Aan een journalist van 'De Tijd' die hem woensdag had gebeld voor een reactie, vertelde Stevaert dat hij niet op de hoogte was van zijn verwijzing naar de rechtbank

Nochtans besefte Stevaert al zeker sinds half 2013 hoe ernstig het Brusselse gerecht de zaak nam. De vrouw in kwestie had in januari 2013 een klacht ingediend tegen hem wegens aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.

's ochtends vroeg opgepakt

Enkele maanden daarna werd Stevaert door de federale politie 's ochtends vroeg thuis opgepakt en naar Brussel overgebracht voor een verhoor dat een hele dag duurde. In de maanden daarna werd hij nog verschillende keren ondervraagd door de federale politie, maar ook door de onderzoeksrechter zelf. In het begin hield Stevaert vol dat er niets was geweest tussen de vrouw en hem maar uiteindelijk bekende hij dat er wel seksuele betrekkingen waren geweest, zij het met wederzijdse toestemming. Hij werd tijdens één van de verhoren ook geconfronteerd met de vrouw in kwestie. Beiden bleven bij hun standpunt.

Op Goedele Liekens na- die tijdens het onderzoek ook werd verhoord als getuige omdat Stevaert en de vrouw elkaar leerden kennen na haar programma- lijkt niemand van de entourage van Stevaert op de hoogte te zijn geweest van de klacht en het onderzoek. Stevaert hield tegen iedereen de lippen op elkaar.

Sterker nog: op geen enkel moment tijdens het voor hem nochtans pijnlijke onderzoek deed Stevaert beroep op een advocaat, ondanks het feit dat hem volgens onze bronnen expliciet door de politie werd gevraagd. Ook de bijstand van een Salduz-advocaat wees hij af. Hij vroeg ook nooit bijkomende onderzoeksdaden en vroeg nooit om het dossier in te kijken.

Oproepingsbrief wél aangekomen

Op 24 maart dan was Stevaert opgeroepen voor de Brusselse raadkamer die moest beslissen of hij voor de rechtbank moest verschijnen. Hij kwam echter niet opdagen, ook al werd hij opgeroepen per aangetekende brief. Bij controle door het Brusselse parket bleek dat de brief wel degelijk op het juiste adres was aangekomen.

Wat er exact met de brief is gebeurd, zal allicht nooit duidelijk worden. Maar het meest plausibele lijkt dat Steve Stevaert de brief heeft gezien en hem naast zich heeft neergelegd hopende dat de zaak wel vanzelf zou verdwijnen.

Bizar detail: op 24 maart stond voor de raadkamer nog een andere zaak tegen Stevaert gepland. Een prostituee waar Stevaert een korte relatie mee had,beschuldigde Stevaert en zijn vriend advocaat Stijn B. van bedreigingen. In die zaak werd Stevaert diezelfde 24 maart buiten vervolging gesteld. Voor die affaire had Stevaert trouwens wél een advocaat. De Franstalige top-pleiter Jean-Philippe Mayence. De Antwerpse pleiter Kris Luyckx was de advocaat van Stijn B.

Maar noch Mayence, noch Luyckx wisten dat er nog een ander, nog delicater onderzoek tegen Stevaert liep. Daar had hij hen namelijk nooit iets van verteld. 'Een stagair van mijn kantoor is op 24 maart gaan luisteren hoe Stijn B. en Steve Stevaert buiten vervolging werden gesteld. Toen is ze naar huis gekomen, we hadden er geen flauw idee dat er nog een andere zaak was', aldus Luyckx.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten