Vervoer van dieren moet zich ook buiten Europa aan EU-regels houden

© Chris Pennarts/Hollandse Hoogte

Wie dieren vervoert vanuit de EU moet zich ook buiten Europa houden aan de Europese regels rond dierenwelzijn, zoals bijvoorbeeld de verplichte pauzes voor drenken en voederen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie donderdag in een Duitse zaak.

Wie varkens, runderen, paarden, schapen of geiten wil vervoeren naar een land buiten de Europese Unie, moet net als bij lang transport binnen de EU een concrete planning van de trip voorleggen. Daaruit moet blijken dat rekening gehouden is met de voorschriften rond pauzes voor drenken en voederen, net als met de transport- en rusttijden.

De nationale autoriteiten moeten nagaan of de voorgelegde reisplanning wel aan de regels voldoet en kunnen desnoods aanpassingen eisen. Ook voor het stuk van de reis buiten de Europese Unie, onderstrepen de rechters in Luxemburg nu. Al laten ze wel wat marge voor situaties waarin de regels of administratieve praktijken in een derde land een volledige naleving onmogelijk maken.

LEES OOK

Nu in het nieuws