België krijgt armoedecijfer niet omlaag

Bron © BELGA

Foto: put

Het armoederisico in België is de afgelopen jaren globaal gezien stabiel gebleven rond 15 procent. Tussen 2005 en 2013 nam het armoederisico bij laagopgeleiden wel toe van 19 naar 27 procent. Daardoor zal België de 2020-doelstelling om mensen in armoede of sociale uitsluiting terug te dringen waarschijnlijk niet halen. Dat blijkt uit een analyse die de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid dinsdag heeft bekendgemaakt.

Het armoederisico bij laagopgeleiden nam tussen 2005 en 2013 toe van 19 naar 27 procent. Voor hoogopgeleiden bedroeg het risico in 2013 slechts 7 procent. Dat wijst op een groeiende sociaal-economische kloof onder de actieve bevolking.

Uit de analyse blijkt dat in België 14 procent van de bevolking tot 59 jaar in een ‘jobless household’, een huishouden zonder betaald werk, leeft. Dat cijfer is de afgelopen jaren licht gestegen en behoort tot de hoogste in Europa.

Armoederisico bij 65-plussers daalt

Bij 65-plussers daalde het armoederisico van 23 procent in 2007 tot 18 procent in 2013. ‘Daar spelen meerdere factoren’, zegt Rudi Van Dam, expert bij de FOD Sociale Zekerheid. ‘Wellicht hebben ouderen die nu met pensioen gaan, vaker betere pensioenrechten opgebouwd.’

‘Er zijn ook alsmaar meer vrouwen die een groter pensioen opgebouwd hebben tijdens hun carrière. Ten slotte zijn er in de afgelopen jaren regelmatig beleidsbeslissingen geweest waardoor de minimumpensioenen gestegen zijn, bijvoorbeeld die voor zelfstandigen.’

Doelstellingen 2020 onhaalbaar

De FOD Sociale Zaken maakte deze analyse in het kader van de Europa 2020-strategie, die enkele doelstellingen vooropstelt om tegen 2020 de werkgelegenheid, de productiviteit en de sociale samenhang in Europa te verbeteren. Ondertussen is al duidelijk dat België de doelstelling rond de reductie van armoede en sociale uitbuiting waarschijnlijk niet zal halen.

Volgens die doelstelling moet ons land het aantal personen die in armoede of sociale uitsluiting leven tegen 2020 terugbrengen naar 1.814.000. In 2008 bedroeg dat aantal 2.194.000, terwijl het voor 2013 al op 2.286.000 wordt geschat, zegt het rapport.

Door
AANGERADEN