‘Media zijn te ver gegaan met verspreiden van informatie over slachtoffer Stevaert’

© belga

Dirk Voorhoof, hoogleraar mediarecht aan de Universiteit Gent, hekelt in De Juristenkrant het feit dat een aantal media ‘volstrekt onaanvaardbare’ informatie hebben verspreid over de vrouw die Steve Stevaert aanklaagde wegens verkrachting. Dit is volgens hem immers strijdig met de wetgeving.

skn

Alhoewel de identiteit van de vrouw nergens onthuld werd vermoedt hij dat op basis van de verstrekte informatie een aantal personen wel degelijk weten over wie het gaat.

Voorhoof verwijst naar artikel 378bis van het strafwetboek dat zegt ‘dat de publicatie en verspreiding van teksten, tekeningen, foto’s of enigerlei beelden of geluidsfragmenten verboden is waaruit de identiteit kan blijken van een slachtoffer van een seksueel delict’. Dergelijke berichtgeving kan enkel als het slachtoffer hiervoor schriftelijke toestemming geeft of er een verzoek van de onderzoeksrechter is in die zin. Ook de code van de Raad van Journalistiek verwijst expliciet naar dit wettelijk verbod.

Privacybescherming

‘De rechtspraak heeft bovendien ondertussen verduidelijkt dat ook het onvoldoende onherkenbaar maken van het slachtoffer strafbaar is’, aldus Voorhoof. Hier zijn een aantal media volgens hem in de fout gegaan, door bijvoorbeeld te melden dat ze samen met Stevaert te gast was in een VTM-programma, de vermelding van haar professionele functie, informatie te verstrekken over haar vroegere werkgever, enz. Voorhoof herinnert er voorts aan dat de wetgever met de privacybescherming die voortvloeit uit het verbod in artikel 378bis de ‘secundaire victimisatie’ (slachtoffers die een tweede maal slachtoffer worden van hetzelfde delict, doordat ze worden geconfronteerd met negatieve sociale reacties) van slachtoffers van seksueel delict heeft willen voorkomen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten