Grondwettelijk Hof verwerpt protest spaarbanken tegen bankentaks

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag het protest van zeven spaarbanken tegen een verhoging van de bankentaks grotendeels verworpen. Enkel de terugwerkende kracht ervan kan ook voor het Grondwettelijk Hof niet door de beugel, zo blijkt uit het arrest.

De zeven spaarbanken - Argenta, Axa, Bank van Breda, BKCP, Crelan, Delta Lloyd en VDK - waren begin vorig jaar naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Ze vonden dat de tariefverhogingen van de zogenoemde abonnementstaks, die berekend wordt op basis van de spaardeposito’s, de spaarbanken (die zich financieren met spaargeld) ‘disproportioneel benadelen’ ten opzichte van banken die zich financieren op de kapitaalmarkten.

Het Grondwettelijk Hof volgt die redenering niet. Volgens het hof heeft de wetgever ‘een ruime beoordelingsbevoegdheid’ bij het vaststellen van een belasting. Het wijst erop dat de taks voor alle kredietinstellingen identiek is. ‘Alhoewel de relatieve impact van die verhoging groter is voor de kredietinstellingen die zich voornamelijk financieren via depositowerving, kan niet worden volgehouden dat die taks onevenredig is met de vooropgestelde doelstellingen’, klinkt het.

Terugwerkende kracht taksverhoging

Het Grondwettelijk Hof volgt de spaarbanken wel in hun protest tegen de terugwerkende kracht van de taksverhoging. ‘Noch uit de parlementaire voorbereiding, noch uit de memorie van de ministerraad blijkt waarom het onontbeerlijk was om, voor het bereiken van die doelstellingen, aan de bestreden verhoging terugwerkende kracht te verlenen’, stelt het hof. Het vernietigt daarom die bepaling.

De banken zouden dus de hogere taksen die ze hebben betaald voor het jaar 2013, kunnen terugeisen. Volgens De Tijd was er bij eerdere schattingen sprake van 50 miljoen euro.

Door
AANGERADEN
Meest recent