‘Concurrentiestrijd tussen shoppingcentra heeft weerslag op werknemers en zelfstandigen’

Bron © belga

Foto: if

‘Zowel handelaars als werknemers dreigen de klos te worden van de concurrentiestrijd tussen shoppingcentra in Brussel en in de Vlaamse Rand.’ Dat is de overtuiging van het Interregionaal Platform, het samenwerkingsverband tussen Brusselse en Vlaamse zelfstandigen- , milieu- en vakbondsorganisaties: Beweging.net, ACV, CSC, BRAL, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Bruxelles en Unizo Vlaams-Brabant en Brussel.

De organisaties vrezen dat de strijd tussen de drie geplande centra - Uplace in Machelen en Neo en Docks in Brussel - ten koste zal gaan van de lokale handel, de bestaande werkgelegenheid en de bestaande arbeidsvoorwaarden.

‘We leven in een periode van loonmatiging. Enkel de demografische groei zal niet volstaan om meer koopkracht te genereren’, klinkt het bij het Interregionaal Platform. ‘Ook de sterke groei van de e-commerce moet in rekening gebracht worden. Die spreekt dezelfde koopkracht aan.’

‘Flexibele uurroosters en looninlevering’

De grote ketens die kiezen voor een plek binnen de nieuwe shoppingcentra zullen hun huidige locatie in de winkelstraten verlaten, vreest het Interregionaal Platform. Dit zal de aantrekkingskracht van de winkelstraten verminderen, met minder omzet voor de andere handelszaken als gevolg. Mogelijk zelfs met faillissementen als gevolg, en dus een vernietiging van werkgelegenheid.

‘Bovendien zullen de arbeidsvoorwaarden in de shoppingcentra verlaagd worden. De shoppingcentra zullen op termijn vragen om als ‘toeristische zone’ erkend te worden. In deze dolle concurrentiestrijd zullen de omzetcijfers niet volstaan om de onderhandelde premies te betalen die gekoppeld zijn aan deze bijzondere condities. Dan dreigt een dubbel nadeel voor de werknemers: flexibele uurroosters en looninlevering’, luidt het.

Het platform ondersteunt een economisch beleid dat focust op het redynamiseren van de bestaande handelskernen en de modernisering van de reeds bestaande shoppingcentra. ‘Het handelsaanbod moet in de eerste plaats kwalitatief versterkt worden en dus niet massaal uitgebreid worden. Te veel winkels doodt de winkels.’

Door
AANGERADEN