Planbureau minder optimistisch dan VBO

Bron © BELGA

Het Federaal Planbureau verwacht voor dit jaar een economische groei van 1,2 procent en van 1,5 procent in 2016. Daarmee zit de instelling op dezelfde golflengte als de Nationale Bank, maar iets onder de prognoses van werkgeversorganisatie VBO.

Dat blijkt uit de nieuwe economische begroting van het Planbureau. Het VBO gaat uit van een bbp-groei van respectievelijk 1,3 en 1,7 procent. De Nationale Bank houdt het ook op een groei van 1,2 en 1,5 procent. Het Planbureau heeft wel zijn vooruitzichten licht naar beneden bijgesteld in vergelijk met de middellangetermijnprognoses van mei: toen werd uitgegaan van een groei dit jaar met 1,2 procent en 1,6 procent volgend jaar.

Vooral de particuliere consumptie levert dit jaar, met een groeiversnelling tot 1,5 procent, een belangrijke bijdrage tot de groei. In 2016 is de toename minder uitgesproken (0,9 procent). Daarbij zou de consumptie van de particulieren in beide jaren sterker toenemen dan het beschikbaar inkomen (respectievelijk 1,2 en 0,5 procent dit en volgend jaar). Dat is te danken aan het stijgend vertrouwen van de consument, dat erg gevoelig is voor de situatie op de arbeidsmarkt.

Het Planbureau verwacht voorts voor dit jaar een stagnatie van de investeringen van de gezinnen in woningbouw, maar - geholpen door nog steeds gunstige financieringsvoorwaarden - een toename van 1,3 procent in 2016.

Ook de bedrijfsinvesteringen blijven een belangrijke groeimotor, met een verwachte groei dit en volgend jaar met 3,3 procent.

De volumegroei van de overheidsconsumptie zou dit en volgend jaar stijgen met 0,5 en 0,8 procent. De overheidsinvesteringen - zowel federaal, gewestelijk als lokaal - kennen dit jaar een volumegroei van 6 procent. Dat is volgens het Planbureau vooral een gevolg van investeringen in scholenbouw. In 2016 zouden de overheidsinvesteringen zich handhaven op dat niveau.

Het Planbureau verwacht voor dit en komend jaar in totaal 60.000 bijkomende jobs, als gevolg van de geringe toename van de uurloonkost. Het aantal werklozen zou over die periode met 22.000 personen dalen. De werkloosheidsgraad zou als gevolg afnemen van 8,5 procent vorig jaar naar 8,3 procent volgend jaar.

Door
AANGERADEN