10 kilometer archief van FOD Financiën op 10 jaar tijd weggewerkt

Bron © BELGA

Het Rijksarchief in Gent. Foto: fvv

Het Algemeen Rijksarchief wil in 2016 klaar zijn met het wegwerken van tien strekkende kilometer archief van de FOD Financiën. Door de handen in elkaar te slaan wordt tijd en geld gewonnen en worden historische waardevolle archiefbestanden veiliggesteld, zo werd maandag in het Rijksarchief Beveren verduidelijkt in aanwezigheid van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA).

‘Zes projectmedewerkers selecteren massa’s papier, vernietigen wat vernietigd kan worden en zorgen dat historisch waardevolle archieven netjes verpakt en ontsloten naar de verschillende vestigingen van het Rijksarchief verhuizen’, verduidelijkt Stéphanie Deschamps, woordvoerster van het Rijksarchief.

Het Saturn-project (Selection of Archives and Transfer Under Right conNditions) werd in februari 2013 gestart en moet op drie jaar tien strekkende kilometer archief van de federale overheidsdienst Financiën wegwerken. Ondertussen kunnen onder meer hypothecaire registers geraadpleegd worden, wat de mogelijkheid biedt om voor de periode 1789 tot 1913 alle eigendomswijzigingen van onroerende goederen te reconstrueren. De archieven van de veertien aankoopcomités bieden dan weer quasi volledige informatie over alle kleine en grote infrastructuurwerken sinds de jaren 1930. Verder werden onder meer de originele koninklijke en ministeriële besluiten uit de periode 1891 tot 1945 overgebracht alsook verslagen van de Directieraad van de FOD uit de periode 1939 tot 2002.

Tijdens een bezoek van de minister en de staatssecretaris werd ook de opmaak van een archiefgids over de FOD Financiën toegelicht. Dat MONETA-project (Manual and Overview eNabling Efficient use of Transferred/-able Archives) startte in april 2015. ‘Deze archiefgids zal onderzoekers de weg wijzen in de rijke, maar voor een buitenstaander vaak ook bijzonder complexe archieven van Financiën.’ Voor dat project krijgt het Algemeen Rijksarchief wetenschappelijke steun van de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent.

Door
AANGERADEN