Mogelijkheid uitgebreid om Belgische nationaliteit Syriëstrijders af te nemen

Bron © BELGA

Foto: AP

De kamercommissie Justitie heeft een aantal maatregelen goedgekeurd waarmee de regering de strijd tegen radicalisering en terrorisme wil opdrijven. Het gaat onder meer om een uitbreiding van de mogelijkheid om de Belgische nationaliteit af te nemen, al geldt dat niet voor wie in België geboren is.

De wetswijzigingen maken deel uit van de twaalf maatregelen die de regering-Michel in januari aankondigde na de antiterreuroperatie in Verviers. De tekst breidt de lijst van terroristische inbreuken uit waarvoor telefoontap mogelijk is en biedt onder meer de gelegenheid om naar het buitenland afreizen met terroristische doeleinden, strafbaar te maken.

De ingreep die het meest in het oog springt, is de afname van de Belgische nationaliteit van iemand met de dubbele nationaliteit die voor terroristische inbreuken wordt veroordeeld. De afname van de Belgische nationaliteit is nu al mogelijk binnen de tien jaar nadat iemand onze nationaliteit heeft verkregen. Die termijn van tien jaar vervalt door het nieuwe wetsontwerp.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook mensen die in ons land zijn geboren en de dubbele nationaliteit hebben, de Belgische nationaliteit af te kunnen nemen. Die optie haalde de eindmeet niet. Minister van Justitie Koen Geens had er immers meteen voorbehoud bij geplaatst, omdat zo’n bepaling discriminerend zou kunnen zijn naar mensen van de tweede of derde generatie.

Symbool

Op de oppositiebanken stelden Hans Bonte (SP.A) en Stefaan Van Hecke (Groen) dat de maatregel vooral een hoge symboolwaarde heeft. De socialistische burgemeester van Vilvoorde, die veel jongeren uit zijn stad naar Syrië zag vertrekken, meent dat niemand van hen onder de uitgebreide regel zou vallen. ‘Het zijn immers allemaal geboren Belgen.’

Zijn groene collega maakt dezelfde bedenking en vroeg de ministers cijfers over het aantal mensen van wie de Belgische nationaliteit onder de bestaande wetgeving werd ontnomen. Minister Geens (CD&V) gaf toe dat de nationaliteitsafname een facultatieve straf is die rechters zelden toepassen, ‘maar het komt wel voor’.

Op de meerderheidsbanken reageerde Carina Van Cauter (Open VLD) dat de maatregel op zich ontoereikend is om de strijd tegen radicalisering en terrorisme aan te gaan. ‘Maar samen met de bestaande maatregelen en diegene die nog op komst zijn, moeten ze ongetwijfeld een dam kunnen werpen’, luidde het. CD&V’er Raf Terwingen meende dat de wetsaanpassingen wel degelijk kunnen helpen om mensen af te raden naar Syrië te trekken. De oppositie had bij dat laatste vraagtekens geplaatst.

Opvolging

Bonte hamerde nog eens op het belang van opvolging, ‘zoniet heeft de intrekking van de identiteitskaart of de nationaliteit geen zin’. Hij merkte daarbij op dat aanslagen vaak worden gepleegd door daders die zelden een voet in het buitenland hebben gezet. ‘Het zou bijna onverantwoord zijn het niet te doen.’ Minister Geens liet in dat verband noteren dat de herziening van de rondzendbrief over foreign fighters bijna is afgerond.

De commissie stemde overigens nog in met een amendement van Van Cauter dat voorkomt dat buitenlandse Syriëstrijders in de toekomst de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen. Die uitsluiting was in het oorspronkelijke ontwerp niet opgenomen.

Door
AANGERADEN