Betaling loon in contanten verder beperkt

Bron © BELGA

Nahima Lanjri. Foto: WAS

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

In de bevoegde kamercommissie werd een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor lonen enkel nog in contacten mogen uitbetaald wordt als dat zo voorzien is in de arbeidsovereenkomst. Initiatiefnemers Stefaan Vercamer en Nahima Lanjri (CD&V) willen zo fraude aanpakken én financiële problemen bij werknemers tegengaan.

Het wetsvoorstel bepaalt dat loon in contanten uitbetalen in de toekomst enkel nog mag wanneer dit is voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in een paritair comité. Voor sectoren waar op dit ogenblik een impliciet akkoord of gebruik bestaat om contant te betalen, wordt een procedure voorzien om die praktijk eventueel te bevestigen.

Die uitzonderingen moeten wel duidelijk worden vastgesteld, en de inhoud van de akkoorden of gebruiken moet kenbaar gemaakt worden aan alle belanghebbende partijen.

Vercamer en Lanjri zien verschillende voordelen van hun wetsvoorstel: zo moeten werknemers niet meer met een maandloon over straat, de uitbetaling op een rekening leidt tot een beter beheer van het huishoudbudget en er is minder fraude mogelijk.

Door
AANGERADEN