‘Regering wil kleine VRT zonder Thuis of Blokken’

Bron © BELGA

Foto: RR

Als het van de Vlaamse meerderheidspartijen afhangt, zal er bij de VRT in de toekomst op Eén geen plaats meer zijn voor ‘Blokken’ of ‘Thuis’. Dat zegt Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a). Zij diende samen met Groen-parlementslid Bart Caron een resolutie in met voorstellen voor de toekomst van de VRT. ‘Een mediaspeler die niet kan innoveren, is binnen de kortste keren dood', meent Caron. De meerderheidspartijen hebben een eigen resolutievoorstel klaar.

De commissie Media van het Vlaams Parlement boog zich de voorbije weken en maanden over de toekomstige rol van de VRT. Nu de hoorzittingen afgelopen zijn, is het tijd om een resolutie te stemmen over de beheersovereenkomst van de VRT tot 2020.

Bedoeling was om met een kamerbrede resolutie te komen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Daarom komen de meerderheid en oppositiepartijen sp.a en Groen nu elk met een eigen resolutie. Katia Segers (sp.a) en Bart Caron (Groen) pleiten in hun voorstel voor een 'brede, sterke openbare omroep'. Zij verwijten de meerderheid te kiezen voor een 'kleine VRT'.

Ontspanning en sport

Volgens Segers trekt de meerderheid niet de kaart van de openbare omroep. 'Ontspanning en sport zijn voor de meerderheid geen kernopdrachten meer. Als het van hen afhangt is er morgen geen ‘Blokken’ of ‘Thuis’ meer op Eén. Voetbal of wielrennen worden tot een minimum herleid', betreurt Segers.

Segers en Caron vinden ook dat de VRT voldoende 'bewegingsruimte moet krijgen om te innoveren, om nieuwe formats, apps en programma’s te ontwikkelen'. De openbare omroep moet op het digitale terrein een belangrijke speler zijn en blijven. Caron: 'Niemand heeft een glazen bol om te voorspellen hoe televisie, radio en internet er over vijf jaar zullen uitzien. De VRT moet zelf de ruimte krijgen om kort op deze evoluties te kunnen inspelen. De meerderheid wil voor ‘alles wat niet geregeld is’ een toetsingsprocedure voorzien. Dat veroorzaakt onvermijdelijke grote achterstand.’

Verder vrezen Groen en sp.a voor de financiering van de openbare omroep. 'Over de dotatie doet de meerderheid geen expliciete uitspraken. Maar zinnetjes als ‘een compactere en slankere VRT’ laten niets aan de verbeelding over', aldus Segers. Sp.a en Groen stellen een dotatie van 292 miljoen euro voor.

'Bangmakerij'

Volgens de meerderheidspartijen bezondigt Segers zich aan 'populisme'. 'De 'Thuis'-kijkers bang maken over het verdwijnen van hun favoriete programma is pure stemmingmakerij. Onterecht bovendien. Wij verlangen van de VRT wel degelijk aandacht voor entertainment. Wij vragen enkel om publieke meerwaarde in deze programma's', zeggen Open Vld'ers Jean-Jacques De Gucht en Lionel Bajart.

Wat radio betreft moet de VRT volgens de meerderheidspartijen een aanbod aan radioprogramma's uitbouwen dat alle Vlamingen bereikt 'inclusief de moeilijk bereikbare en commercieel minder interessante doelgroepen'. Verder moet de openbare omroep 'marktversterkend' en niet 'marktverstorend' zijn.

'Daarom moet de VRT bijvoorbeeld wegblijven uit het vaarwater van de geschreven pers', zegt Wilfried Vandaele (N-VA). Contracten met sponsors of mediabedrijven dienen ook marktconform te zijn en de commerciële spelers moeten een eerlijke kans krijgen op het verwerven van commercieel interessante sportevenementen.

Wat de dotatie betreft, noemen de meerderheidspartijen geen concreet cijfer, maar spreken ze van 'een adequate en stabiele financiering binnen de gemaakte besparingsafspraken'. 'De gemengde financiering blijft behouden maar de commerciële inkomsten moeten marktconform worden gerealiseerd en geplafonneerd. Wel wordt een kader ontwikkeld voor nieuwe windows zoals preview, maar de opbrengsten hieruit zullen moeten terugvloeien naar de markt', besluit Lional Bajart.

 

AANGERADEN
Meest recent