PS en MR in de clinch over asielopvang in Doornik

Bron © BELGA

Burgemeester Demotte van Doornik. Foto: BELGA

Burgemeester Rudy Demotte heeft vrijdag zijn onvrede uitgesproken over de beslissing van de federale regering om 400 tot 700 asielzoekers op te vangen in de kazerne Saint-Jean in Doornik. De PS’er vreest een te grote concentratie vluchtelingen in een stad die al te veel moeilijkheden kent, maar volgens MR-voorzitter Olivier Chastel lijden de Franstalige socialisten aan ‘het nimby-syndroom’.

Volgens Demotte staat het buiten kijf dat België opvang moet bieden aan vluchtelingen, maar het verdelingsplan voor de creatie van 2.500 extra opvangplaatsen stuit de minister-president van de Franse gemeenschap tegen de borst. Dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken 400 tot 700 asielzoekers wil concentreren in Doornik, komt volgens hem neer op ‘de gettoïsering van hele delen van de bevolking’.

‘Politieke berekening’

‘Als socialist kan ik dat niet aanvaarden. En ik kan het nog minder aanvaarden omdat Doornik niet over gunstige sociaal-economische parameters beschikt”, stelt Demotte, die erop wijst dat het plaatselijke OCMW nu reeds kreunt onder de zware uitdagingen. Om kwalitatieve opvang te verzekeren, bepleit hij een spreiding waarbij rijkere gemeenten een navenante inspanning leveren.

Het huidige plan bewijst volgens Demotte ‘de vluchtelingen noch de Doornikenaars goede diensten’. Het PS-boegbeeld ontwaart in de houding van de federale coalitie van MR, N-VA, CD&V en Open VLD ‘politieke berekening’ en ‘misschien zelfs een impliciete wil om het leven in onze stad te ondermijnen’.

Donderdag verdedigde MR-minister Marie Christine Marghem al de beslissing om de asielzoekers op te vangen in haar thuisstad. Vrijdag sprong voorzitter Olivier Chastel haar bij. Hij toont zich verbaasd over het verzet van “een socialistisch minister-president”. “De federale regering geeft blijk van solidariteit en humanisme door oplossingen te vinden in deze asielcrisis. Het is vreemd om te zien dat de PS, die pretendeert de grote verdediger van de solidariteit te zijn, zich verzet tegen zo’n maatregel”.

Volgens Chastel wordt de PS ‘in haar eigen achtertuin getroffen door het nimby-syndroom’ (not in my backyard, nvdr.). ‘Het liberalisme verzet zich opnieuw tegen het socialistische conservatisme’, aldus de MR-voorzitter.

Woensdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken uitzonderlijk bijeen om de beslissing over de extra opvangplaatsen voor asielzoekers te bespreken.

Door
AANGERADEN