Heropleving Nederlandse economie helpt Rabobank

Bron © BELGA

Foto: AFP

Rabobank heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van het herstel van de Nederlandse economie. De winst steeg met meer dan 40 procent tot 1,5 miljard euro.

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de Nederlandse coöperatieve bank donderdag publiceerde. De sterke winststijging is vooral te danken aan fors lagere voorzieningen voor kredieten aan klanten die door de economische crisis in zwaar weer zijn geraakt. Daarvoor moest 356 miljoen euro opzij worden gezet. Dat is 70 procent minder dan in de eerste helft van 2014 en ruim onder het langjarig gemiddelde.

Het herstel leidt nog niet tot een hogere vraag naar kredieten bij ondernemers. De kredietportefeuille groeide per saldo met ruim 1 procent tot 434,4 miljard euro. Die toename kwam echter geheel voor rekening van het buitenland, en was ook nog voornamelijk toe te schrijven aan de waardedaling van de euro.

De bank constateert dan ook dat de schade van de crisis nog niet volledig is gerepareerd. Vooral het aantal faillissementen en de aanhoudend hoge werkloosheid zijn punten van zorg. Wel wordt het herstel, dat vorig jaar nog vooral te danken was aan de export, inmiddels breder gedragen.

Door
AANGERADEN