Groen: ‘Omstandigheden in Maximiliaanpark zijn Europese hoofdstad onwaardig’

Bron © BELGA

Wouter De Vriendt. Foto: BELGA

De pre-opvang voor asielzoekers die vanaf maandagavond ingaat, is onvoldoende. Dat vindt kamerlid Wouter De Vriendt (Groen), die wil dat de overheid een bredere hulp organiseert. De PS roept alle politici ondertussen op te zwijgen over aparte statuten of andere rechten voor vluchtelingen.

Vorige vrijdag besliste de federale regering opvang te voorzien voor 500 asielzoekers die in afwachting van de registratie van hun aanvraag, in het Maximiliaanpark verblijven en er noodgedwongen de nacht doorbrengen. Groen-kamerlid Wouter De Vriendt ging er een kijkje nemen en waarschuwt dat hetgeen de overheid aanbiedt, te weinig is en bovendien chaotisch georganiseerd is.

‘Het tentenkamp in het Maximiliaanpark biedt niet alleen een slaapplaats, maar ook voedselbedeling, kledij, medische hulp, douche, wc en juridische bijstand voor oorlogsvluchtelingen die pas arriveren’, aldus De Vriendt.

Het kamerlid vindt het goed dat de regering nu beslist heeft een dak boven het hoofd te voorzien. ‘Maar het is een illusie dat deze nieuwe opvang de andere, noodzakelijke voorzieningen kan vervangen. Ofwel zal het tentenkamp dus blijven bestaan, ofwel moet de overheid ook bredere hulp organiseren. Wij pleiten voor het tweede. De rudimentaire omstandigheden waarin oorlogsvluchtelingen momenteel opgevangen worden zijn de hoofdstad van Europa onwaardig.’

PS: ‘Niet ingaan tegen plicht tot opvang’

‘De voorbije dagen hebben politieke verantwoordelijken aangegeven dat ze vluchtelingen bepaalde rechten willen ontnemen of een apart statuut willen realiseren. Dat soort verklaringen moet stoppen’, klinkt het dan weer in een mededeling van de Franstalige socialisten. ‘Er kan geen sprake zijn van een piste die ingaat tegen onze morele en wettelijke plicht om vluchtelingen op te vangen.’

De PS vraagt de Europese Unie ook om ervoor te zorgen dat mensen die vrezen voor hun leven een asielaanvraag kunnen indienen in hun land of regio van oorsprong. Dat zou het aantal catastrofes in de Middellandse Zee volgens de partij kunnen inperken. Het spreidingsplan voor vluchtelingen binnen de EU zou volgens de PS ook ‘verplichtend’ moeten werken.

Verder noemt de PS het plafond van 250 asielaanvragen per dag dat door de federale regering wordt aangehouden ‘onverdedigbaar’. In de Waalse regering zullen de socialistern er naar eigen zeggen alles aan doen om erkende vluchtelingen te integreren in de maatschappij. ‘De PS is gewonnen voor een verplicht inburgeringstraject in functie van de beschikbare middelen, zoals dat ook voorzien is in de regionale regeerakkoorden.’

Door
AANGERADEN