Lonen stijgen, frisdranken en diesel worden duurder

Bron © BELGA
  • Vicepremier Kris Peeters (CD&V) en premier Charles Michel tijdens de persvoorstelling.
De regering heeft meer uitleg gegeven over het akkoord dat vanochtend vroeg bereikt werd over de begroting en de taxshift. Die zal volgens de regering voor alle inkomens extra koopkracht bieden. Inkomsten worden onder andere gehaald uit een gezondheidstaks op frisdranken. De accijnzen op tabak, alcohol en diesel worden versneld verhoogd, terwijl benzine goedkoper wordt.

Wat de begroting betreft, kreeg de regering een tegenvaller te verwerken: de fiscale inkomsten blijken 882 miljoen euro lager uit te vallen dan oorspronkelijk geraamd, al bleek dat tekort volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt een stuk lager uit te vallen. Het tekort zou nu grotendeel weggewerkt worden, onder andere door een vervroegde invoering van de kaaimantaks en de verhoogde accijnzen op tabak, diesel en alcohol.

Daarbij gaat de prijs van een pakje van 19 sigaretten van 5,8 naar 5,93 euro. Een pak roltabak van 50 gram stijgt van 6,7 naar 7,4 euro. Een fles wijn van 0,7 liter wordt 17 cent duurder, de prijs van een even grote fles sterke drank stijgt met 2,52 euro. De diesel stijgt voor 50 liter met 2 euro (4 eurocent per liter) in 2016 en 2017 en nog eens met 3 euro (6 eurocent per liter) het jaar erop. Benzine wordt dan weer 4 euro per 50 liter (8 eurocent per liter) goedkoper tegen 2018.

Minister van Gezondheid Maggie De Block (Open VLD) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt komen verder met een nieuwe gezondheidstaks. Voorlopig geldt die alleen voor frisdranken. In 2016 moet deze taks 50 miljoen euro opleveren.

Peeters: 'Evenwichtige taxshift'

'Ik ben er fier op dat we de grootste fiscale hervorming sinds 1963 hebben doorgevoerd', klonk het bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt over de taxshift. Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) klinkt tevreden. 'De loonlasten dalen drastisch, arbeidsplaatsen met lagere lonen worden fors goedkoper en KMO's kunnen hun eerste werknemers goedkoper aanwerven. Mensen met lage, starters- en middeninkomens en zelfstandigen zien hun netto inkomen fors stijgen', klinkt het in een persbericht.

'Door de taxshift zullen alle lonen stijgen, vooral de lage en middensalarissen', klinkt het bij de regering. Volgens de gegeven cijfers zou dat tegen 2019 concreet betekenen dat:

Iemand met een inkomen van 1.500 euro bruto minimum 140 euro per maandextra krijgt.
2.100 euro bruto = minimum 121 euro per maand
2.800 euro bruto = minimum 102 euro per maand
3.300 euro bruto = minimum 91 euro per maand

Verder zorgt de taxshift voor:

Daling rsz-bijdragen profitsector: 'Tegen 2018 wordt voor geen enkel loon meer dan 25 procent bijdrage betaald. Voor de lonen die al onder de 25 procent zaten daalt de bijdrage met 4 à 5 procent.'
Specifieke maatregelen voor de bouwsector
Lastenverlagingen non-profitsector: 144,3 miljoen euro in 2016, 239,4 miljoen euro in 2018 en 364,5 miljoen euro in 2020.
Geen tweede indexsprong via btw op elektriciteit
50 miljoen euro voor sociale correcties: het leefloon stijgt met 2 procent en de minimumpensioenen worden verhoogd.
Verlaging sociale bijdragen: KMO's met maximaal 6 werknemers moeten geen sociale bijdragen meer betalen op de eerste werknemer. Zelfstandigen met een eenmanszaak betalen op hun eerste schijf van beroepsinkomsten 20,5 procent sociale bijdragen in plaats van 22 procent.

Door kidr
AANGERADEN
Meest recent