Rekenhof heeft vragen bij reeks ontvangsten uit begroting

Bron © BELGA

Foto: BELGA

In de federale begroting van volgend jaar zitten een aantal inkomsten die onzeker zijn. Dat stelt het Rekenhof in zijn rapport dat is overgemaakt aan het parlement.

Het Rekenhof analyseert onder meer de fiscale maatregelen die in het kader van de taxshift genomen werden. ‘Het is niet uitgesloten dat bepaalde ontvangsten uit deze fiscale maatregelen zijn overraamd’, klinkt het. Zo is de netto-opbrengst van de verhoging van de btw op de elektriciteit waarschijnlijk lager ‘door de neveneffecten die zo’n tariefverhoging creëert’.

Ook is de opbrengst van de Kaaimantaks of de speculatietaks moeilijk te voorspellen, en is voor de permanente fiscale regularisatie voorafgaandelijk akkoord met de gewesten noodzakelijk. Hierdoor kan de inwerkingtreding van deze maatregel in het gedrang komen. De jaarlijkse opbrengst van deze laatste belasting wordt op 250 miljoen euro per jaar geraamd.

Het Rekenhof benadrukt ook over onvoldoende elementen te beschikken om de terugverdieneffecten van een reeks maatregelen te evalueren. Wat de niet-fiscale ontvangsten betreft, wijst het Rekenhof erop dat de rente van de Nationale Loterij, 135 miljoen euro, niet verzekerd is voor dit en volgend jaar omdat de instelling in het rood dreigt te gaan. Daarnaast heeft het Rekenhof ook het nodige voorbehoud bij de 750 miljoen euro die het ‘redesign’ van de administratie zou opleveren.

‘kritisch’

Voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is het rapport ‘kritisch, maar correct’ en zullen de opmerkingen ten gronde besproken worden in de commissie Financiën van de Kamer.

Voor SP.A-kamerlid Johan Vande Lanotte heeft het Rekenhof dezelfde bedenkingen als de Europese Commissie. Hij ziet tegen het einde van de rit een tekort van 2 procent van het bbp of 8 miljard euro. ‘Dat betekent dat de gezinnen, die reeds ingeleverd hebben, nog eens zullen moeten inleveren voor ze iets terugkrijgen.’

Door
AANGERADEN
Meest recent