Verhoging uitkeringen en ambtenarenlonen opnieuw dichterbij

Bron © BELGA

Het Planbureau heeft de inflatieprognoses opnieuw licht opgetrokken. Daardoor zou de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in juli 2016 overschreden worden, een maand vroeger dan het vorige maand voorspelde.

Indien de prognose bevestigd wordt, zouden de sociale uitkeringen in augustus 2016 en de wedden van het overheidspersoneel in september 2016 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Het is al zowat drie jaar geleden dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen werden bijgesteld. De vorige overschrijding van de spilindex dateert immers van november 2012. Mocht de regering niet gekozen hebben voor een indexsprong, dan zou de spilindex ook in juni 2015 overschreden geweest zijn.

Het Planbureau heeft het tijdstip van de verwachte spilindexoverschrijding de voorbije maanden fors vervroegd. Voor de zomervakantie verwachtte ze die pas in 2017.

De instelling verwacht net als vorige maand dat de inflatie dit jaar 0,5 procent zal bedragen. Ze trok de prognose voor volgend jaar op tot 1,7 procent (tegen 1,6 procent een maand geleden).

AANGERADEN