Rekenhof tikt Vlaamse regering op de vingers over Oosterweel

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Antwerpen -

Door de investeringen in de Oosterweel gaat de Vlaamse begroting de komende jaren in het rood, en dat gaat in tegen de eerdere beloftes van de regering. Dat zegt het Rekenhof in een rapport dat Belga kon inkijken. Bovendien moet Vlaanderen volgens het controleorgaan eigenlijk nieuwe begrotingsafspraken maken met de andere regeringen over het Belgische stabiliteitsprogramma.

Op 20 november keurde de Vlaamse regering de meerjarenraming goed. Daaruit blijkt dat de Vlaamse begroting de komende jaren in evenwicht zal zijn en zelfs overschotten zal boeken. Maar dat kan enkel als de bouwkosten (jaarlijks een half miljard euro en meer) voor de Antwerpse Oosterweelverbinding buiten het plaatje worden gehouden.

Volgens de regering kan dat omdat de Oosterweel kan gezien worden als een ‘zichzelf terugverdienende investering’. Het Rekenhof merkt daarbij op: ‘De tolinkomsten waarmee de investering moet worden terugverdiend, blijken niet uit de voorgelegde meerjarenraming, aangezien die inkomsten zich na de tijdsperiode van de meerjarenraming situeren, namelijk vanaf 2022.’

‘Belgisch stabiliteitsprogramma bijsturen’

Het Rekenhof stelt verder vast dat het Vlaamse vorderingensaldo (alle financiële activa van de overheid, red.) door de Oosterweelinvestering de komende jaren in de rode cijfers duikt, van -136,3 miljoen euro in 2017 tot bijna -941 miljoen euro in 2018. Nochtans had de Vlaamse regering een begrotingsevenwicht vooropgesteld in 2017, een evenwicht dat zou worden aangehouden in 2018. ‘Het afgesproken begrotingstraject van de Vlaamse Regering komt in het gedrang.’

Door de impact van het Oosterweelproject op dat vorderingensaldo zal Vlaanderen volgens het Rekenhof ook opnieuw rond de tafel moeten gaan zitten over de Belgische begrotingsafspraken. De Vlaamse meerjarenraming vereist volgens het hof nieuwe afspraken over ‘een eventuele bijsturing of nuancering van het stabiliteitsprogramma van België’.

Het kabinet van minister van Financieën en Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft intussen wel een argumentatienota ingediend waarin het uitlegt waarom de bouwkost van de Oosterweel niet is meegerekend. Die nota zou nog verder worden uitgediept door een werkgroep. Het Rekenhof spreekt zich nog niet uit over de nota.

AANGERADEN
Meest recent