Schauvliege: "Sterk gespeeld van Frankrijk"

© AP

Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege heeft veel lof voor het Franse voorzitterschap van de Klimaattop in Parijs. 'Sterk gespeeld van Frankrijk', zegt ze in afwachting van de goedkeuring van het akkoord. Ook andere reacties zijn positief, zij het met de nodige kanttekeningen.

km, ast

Schauvliege had vrijdag voorspeld dat voorzitter Laurent Fabius met een tekst zou komen die 'te nemen of te laten' was. Zo geschiedde ook zaterdagvoormiddag en het lijkt er sterk op dat het akkoord zal worden aangenomen.

'Het helpt altijd als er een Europees land aan zet is', zegt de minister. 'Europa heeft zich altijd als bruggenbouwer in klimaatzaken opgesteld. In combinatie met de maatschappelijke druk heeft dat wellicht geleid tot het akkoord.' Schauvliege is tevreden dat de temperatuurdoelstelling van 1,5 graden de finale tekst heeft gehaald.

Ook het langetermijndoel van broeikasgasreductie kan op haar goedkeuring rekenen. 'Het is misschien niet de grote ambitie waar we op hadden gehoopt, maar het is goed dat het er in staat.' Geen enkel land zal dit akkoord na vandaag nog naast zich kunnen neerleggen, maakt de minister zich sterk.

Ook Waals minister-president Paul Magnette, die ons land vertegenwoordige in het Europees overlegplatform in Parijs, laat weten over het algemeen 'meer dan tevreden' te zijn met het ontwerpakkoord dat voorligt. 'Natuurlijk zit niet alles wat we wilden in de tekst, maar uiteindelijk is het wel het eerste wereldwijde klimaatakkoord. Dit is historisch.'

Duidelijk signaal aan bedrijven en investeerder

Milieu-organisatie Greenpeace ziet in het ontwerpakkoord op de klimaattop in Parijs een duidelijk signaal aan bedrijven en investeerders. 'Zij weten nu dat ze moeten afstappen van steenkool en gas en de overstap moeten maken naar hernieuwbare energie', zegt campagneverantwoordelijke Joeri Thijs in Parijs. De organisatie noemt de tekst een mijlpaal. Ook directeur Kumi Naidoo zegt dat 'het wiel van klimaatactie langzaam gaat, maar het in Parijs echt gedraaid is'. Dit akkoord zet de olie-industrie volgens Naidoo 'aan de verkeerde kant van de geschiedenis.'

Groen-parlementslid Hermes Sanctorum heeft het over 'een mijlpaal voor de 21ste eeuw'. 'Het ontwerpakkoord is geen perfecte tekst, dat is ook onmogelijk met bijna 200 landen aan de onderhandelingstafel. Maar dit is wel het eerste wereldwijde klimaatakkoord. Voor de eerste keer staat de grens van 1,5 graden zo duidelijk in een internationale tekst over klimaat. Tot nog toe ging het steeds over 2 graden als aanvaardbare grens, hoewel daarbij kleine eilandstaten gewoonweg dreigen te verdwijnen.'

Sanctorum vindt de langetermijndoelstelling voor broeikasgasreductie wel 'raadselachtig' geformuleerd. In eerdere teksten was nog de mogelijkheid van een reductie tot 95 procent opgenomen, maar die moest wijken voor 'een balans' tussen uitstoot en opname van broeikasgas in de tweede helft van de eeuw.

Volgens Ivo Belet, europarlementslid voor CD&V had het akkoord 'straffer en dwingender' moeten zijn. 'Maar het is toch essentieel dat we er voor het eerst in geslaagd zijn een universele overeenkomst uit te werken met een concrete ambitie. Nooit eerder hebben alle landen van de wereld zich samen geëngageerd om de decarbonisering van hun land en hun economie effectief op de rails te zetten.'

Lege doos met een mooie strik

'Het klimaatakkoord is een lege doos met een mooie strik rond: er is een kloof tussen de mooie woorden en de effectieve engagementen en acties', zegt Climate Express, de campagne die tienduizend Belgen naar Parijs zou sturen.'Er is een ambitie gesteld om de opwarming te beperken tot twee graden en te streven naar anderhalve graad, maar er zijn geen concrete afspraken hoe we dat gaan doen', zegt Nathalie Eggermont van Climate Express. 'Wij hadden gehoopt dat er concrete afspraken gemaakt zouden worden om te gaan voor honderd procent hernieuwbare energie tegen 2050. Nu staat er enkel een langetermijndoelstelling die niet overeenkomt met wat er gaat gebeuren in de realiteit.'

Het voorliggende ontwerpakkoord biedt 'het noodzakelijke institutionele kader voor de overgang naar een koolstofarme samenleving' zegt Johannes Nissen, die de onderhandelingen in Parijs heeft gevolgd voor Bond Beter Leefmilieu (BBL). Nissen is tevreden dat de vijfjaarlijkse herziening van de nationale klimaatdoelen in de tekst is opgenomen. 'Dat zorgt ervoor dat alle landen de vinger aan de pols zullen moeten houden om ons uiteindelijke doel te bereiken'.

'Als we de doelstelling uit het ontwerpakkoord van de Klimaattop willen bereiken, zal de overheid een drijvende kracht moeten zijn', zegt klimaatambassadeur Serge de Gheldere, voorzitter van de vzw Klimaatzaak.'Ik zag in het ontwerpakkoord dat er heel weinig tussen vierkante haakjes staat, er zijn dus weinig twistpunten en de kans is groot dat het ontwerp door iedereen aanvaard zal worden', zegt de Gheldere na een eerste lezing. 'Ook ambitieus is dat er expliciet gesproken wordt over defossiliseren. Dat dit het begin van het eind van het fossiele tijdperk is, wordt min of meer aangekondigd.'

Klimaatrechtvaardigheid

11.11.11, de koepel van de Noord-Zuidbeweging, noemt het ontwerpakkoord een 'stap in de richting van klimaatrechtvaardigheid'.'Het feit dat álle landen een bindend klimaatakkoord hebben ondertekend, is een signaal dat niet onderschat mag worden', vindt de organisatie. 11.11.11 is blij dat het doel van 1,5 graden opwarming haar weg naar de tekst heeft gevonden.

'Dit is een erkenning van de wetenschappelijke realiteit dat ontwikkelingslanden letterlijk zouden onderlopen bij een hogere opwarming.' De koepelorganisatie ziet ook minpunten: 'Het akkoord geeft geen garantie dat landen hun nationale klimaatplannen zullen bijstellen voor 2020 terwijl die, als ze helemaal zouden uitgevoerd worden, tot een opwarming van meer dan 3 graden zullen leiden', zegt het in een mededeling.

Gelukkig terug naar huis

'Als de teksten zo goed zijn als de toespraken, kunnen we gelukkig naar huis terugkeren', zegt Seyni Nafo, woordvoerder van de Afrikaanse groep. 'We zijn naar hier gekomen voor bepaalde dingen: financiering, ambitie, en een juridisch bindend akkoord. En blijkbaar staan veel van die zaken in het akkoord.’

John Kerry, Amerikaans minister van Buitenlandse zaken, is voorzichtiger: 'Een internationaal akkoord tegen de opwarming van de aarde staat op de rails. Het zou goed moeten zijn, maar we zullen zien. Er kunnen zich nog kleine dingen voordoen, maar we denken dat het op de rails staat.'

Het World Resources Institute klinkt hoopvol. Directeur Andrew Steer: 'De stad van het Licht is nu ook de stad van de Hoop voor klimaatverandering'

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten