“Tax shift volgende maand al zichtbaar op uw loonbriefje”

© Photo News

De grootste fiscale hervorming sinds 1963 is een feit: in de plenaire vergadering van De Kamer is zonet de tax shift goedgekeurd. Het grootste voordeel voor de Vlaming is de verlaging van de lasten op arbeid, wat veel mensen snel in hun portefeuille zullen voelen. “En dat gebeurt al snel, op het loonbriefje van januari zal de tax shift al zichtbaar zijn”, zegt Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

kidr

Concreet zou meer dan de helft van alle werknemers vanaf 1 januari meer dan 50 euro extra netto loon per maand overhouden. De focus ligt in eerste instantie op de laagste en middenlonen. Mensen die aan een minimumloon werken, gaan er bijna 80 euro netto per maand op vooruit.

De koninklijke besluiten over de tax shift zullen komende maandag al in het Staatsblad verschijnen. Daardoor kunnen de lastenverlagingen op arbeid met onmiddellijke ingang omgezet worden, via de bedrijfsvoorheffing. “Door niet te wachten op de verrekening bij de aangifte (voorjaar 2017) wordt het voordeel meteen vanaf januari 2016 voelbaar”, zegt minister Van Overtveldt in een persbericht.

Hij benadrukt verder dat in 2015 al een eerste klein stap werd gezet door de verhoging van de forfaitaire beroepskosten. Die maatregel wordt vanaf 2016 gevoelig versterkt en ook de tarieven en schalen in de personenbelastingen wijzigen. “Dit is dus de start van de beloofde lastenverlaging van meer dan 100 euro voor meer dan de helft van alle werknemers aan het einde van de legislatuur. Met de aanpassing van de bedrijfsvoorheffing vanaf januari 2016 voegen we de daad bij het woord. Werken wordt beloond”, besluit Van Overtveldt.

Voor een gezin kunnen de bedragen licht verschillen afhankelijk van de gezinsdimensie. (bijvoorbeeld het inkomen van de partner, de gezinslast, het aantal kinderen ten laste) Ook gepensioneerden genieten vanaf januari 2016 van het voordeel van de kleinere schijf van 30%. De meeste gepensioneerden die in deze schijf belast worden, zullen vanaf januari maandelijks ongeveer 12 euro per maand meer pensioen overhouden. Deze maatregel komt bovenop de inspanningen om de laagste pensioenen te verhogen.

LEES OOK

Nu in het nieuws