Fusie met Ahold levert Delhaize-topman forse bonus op

Bron © BELGA

Frans Muller Foto: BELGA

Delhaize-topman Frans Muller heeft recht op een extra verloning indien de fusie met het Nederlandse Ahold slaagt én indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het kan hem een stevig pakket aan aandelenopties opleveren.

Dat blijkt uit het gemeenschappelijk voorstel voor de fusie tussen beide supermarktreuzen, dat werd ingediend bij de Brusselse rechtbank van koophandel.

Muller heeft - bij een succesvolle fusie, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan én indien de aandeelhouders dat goedkeuren - recht op een ‘bijzondere toekenning’. Concrete heeft hij recht op aandelenopties ter waarde van 1,5 miljoen euro, uit te oefenen drie jaar na toewijzing.

Bijkomend heeft Muller - net als de andere leden van het toekomstig directiecomité - recht op een ‘eenmalige erkenningsbeloning’. Ook hier gelden dezelfde voorwaarden: succesvolle fusie, behaalde criteria en goedkeuring aandeelhouders. Voor Muller komt dat neer op aandelenopties ter waarde van 1,5 maal het jaarsalaris, voor de anderen is dat ter waarde van het jaarsalaris. De opties kunnen worden uitgeoefend vijf jaar na de fusie.

Door
AANGERADEN