Bedrijfsleven en Vlaamse overheid hebben overeenkomst rond aanpak zwerfvuil

Bron © BELGA

Foto: djr

De verpakkings- en voedingsindustrie en de distributiesector leggen de komende zeven jaar jaarlijks 9,6 miljoen euro op tafel om het zwerfvuil in Vlaanderen aan te pakken. Minister Joke Schauvliege blijft intussen een eventuele invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen voorbereiden.

Fost Plust, Comeos en Fevia hebben een akkoord ondertekend met minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Ze vinden dat een nieuw plan om zwerfvuil aan te pakken een sterker effect zou hebben dan statiegeld.

Kentering

‘We leggen jaarlijks 9,6 miljoen euro op tafel. Hiermee moet het mogelijk zijn om een kentering teweeg te brengen’, zei Wiliam Vermeir van Fost Plus.

De overeenkomst is een resultaatsverbintenis. Tegen 2022 moet de totale hoeveelheid zwerfvuil in gewicht - nu zowat 17.500 ton - met een vijfde dalen. Op zwarte punten, zoals snelwegparkings en haltes van het openbaar vervoer, moet de hoeveelheid zwerfvuil met 65 procent dalen. De overeenkomst wordt in het eerste kwartaal van 2018 geëvalueerd.

Statiegeld

‘De aanpak van het zwerfvuil is één van de speerpunten in mijn beleid’, zei Schauvliege bij de ondertekening. Maar tegelijk bewandelt de minister ook andere sporen. Zo heeft ze de invoering van statiegeld laten bestuderen.

Statiegeld zou het zwerfvuil doen verminderen, blijkt uit die studie. Alleen zou de invoering ervan pas ten vroegste in 2018 kunnen, onder meer omdat die beter in alle gewesten tegelijkertijd wordt ingevoerd.

Reacties: ‘Geen effect’

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft kritiek op de huidige overeenkomst. ‘In tegenstelling tot statiegeld zal het plan geen noemenswaardig effect hebben op de recyclage van flesjes en blikjes’, klinkt het. De BBL spreekt van ‘een beproefde vertragingstactiek van de verpakkingsindustrie’.

‘Men zou het probleem beter bij de bron aanpakken door statiegeld in te voeren. Wanneer een flesje of blikje geld waard is, zal niemand het nog weggooien’, zegt Rob Buurman van de BBL.

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zit met vragen. De VVSG vraagt onder meer een onafhankelijke evaluatie en vraagt zich in een mededeling af ‘welke stok’ de minister achter de deur heeft als de doelstellingen niet worden gehaald.

Door
AANGERADEN