384 door BBI afgehandelde dossiers spontane rechtzettingen goed voor 62,3 miljoen euro

Bron © BELGA

Foto: BELGA

De 384 afgehandelde dossiers waarbij fiscale zondaars spontaan een regularisatie hebben aangevraagd in het kader van de BBI-instructie, die door de auditeur van de Raad van State onder vuur wordt genomen, waren goed voor 62,3 miljoen euro aan rechtzettingen. Daarvan is 59,1 miljoen euro intussen betaald. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dinsdag in de Kamer verklaard.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) werkte een interne instructie uit nadat eind 2013 het laatste rondje fiscale amnestie was afgelopen. Nadien bleken nog steeds fiscale zondaars een regeling te zoeken voor hun niet aangegeven inkomsten. De instructie kwam tot stand om te voorkomen dat de betrokkenen fiscaal zouden gaan ‘shoppen’ bij de verschillende controleurs om een zo gunstig mogelijke regeling uit de brand te slepen.

Oppositiepartij SP.A trok evenwel naar de Raad van State tegen de instructie. De tarieven voor een regularisatie waren volgens de Vlaamse socialisten immers te laag. De auditeur bij de Raad van State adviseert de vernietiging van de instructie . Verschillende Kamerleden voelden minister Van Overtveldt in de bevoegde Kamercommissie aan de tand over hoe het zit met de verdere behandeling van de betrokken dossiers.

De minister lichtte toe dat er op 11 januari 2016 1.598 dossiers waren ingediend onder de aangevochten instructie. Daarvan waren er 384 afgehandeld. Er is nog een ‘stock’ van 1.214 dossiers. ‘Het resultaat van de behandelde spontane rechtzettingen is een gevestigd bedrag van 61,7 miljoen euro aan inkomstenbelastingen en 0,6 miljoen euro aan btw, of in totaal 62,3 miljoen euro’, aldus Van Overtveldt. Daarvan werd dus al 95 procent betaald. De verhoging van de belastbare grondslag bedroeg 224,4 miljoen euro voor de inkomstenbelastingen.

De minister gaf nog aan dat de stock aan dossiers verder zal worden afgehandeld - hij preciseerde evenwel niet dat het al dan niet via de instructie zal gebeuren - en dat de fiscus de gesloten akkoorden zal respecteren. ‘Dit behoort tot de beginselen van behoorlijk bestuur en tot de principes van de rechtszekerheid’, luidde het.

‘Aanfluiting van de rechtsstaat’

Peter Vanvelthoven (sp.a) noemde het antwoord van de minister een ‘aanfluiting van de rechtsstaat. U creëert een onwettige situatie en verdedigt die nadien’. ‘Er is niks aan de hand, we doen gewoon verder’, laakte het oppositielid. Ahmed Laaouej (PS) waarschuwde ervoor de administratie niet in de problemen te brengen, terwijl Georges Gilkinet (Ecolo) het over een kafkaiaanse situatie had. ‘U creëert juridische onzekerheid naast fiscale onrechtvaardigheid’, aldus Gilkinet, die daarin werd bijgetreden door Marco Van Hees (PVDA).

Door
AANGERADEN