Wetsvoorstel CD&V perkt aftrek beroepskosten in

Bron © De Tijd, Radio 1, Belga

Foto: BELGA

CD&V reageert met onbegrip op de houding van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) rond de wetsvoorstellen in verband met de aftrek van beroepskosten. CD&V diende een voorstel in om de beroepskosten van eigenaars van een managementvennootschap aan banden te leggen. "Het kan niet de bedoeling zijn dat aanpassingen uitdraaien op een rondje zelfstandigen en bedrijven pesten", reageerde de minister vrijdag.

Het Hof van Cassatie oordeelde midden vorig jaar dat eigenaars van een vennootschap ook beroepskosten mogen inbrengen die geen link hebben met het doel van die vennootschap. Een klassiek voorbeeld is een dokter die een managementvennootschap heeft en een appartement aan de kust. Dat mag sinds een reeks arresten van het Hof als beroepskosten worden ingebracht, ook al heeft de betrokkene dat appartement niet nodig voor de uitoefening van zijn job. In een wetsvoorstel van de hand van de CD&V-Kamerleden Servais Verherstraeten, Eric Van Rompuy, Roel Deseyn en Franky Demon stellen ze voor de aftrek van beroepskosten te beperken.

"Ik vind de reactie van de minister onbegrijpelijk", zegt fractieleider Servais Verherstraeten. "Onze voorstellen liggen in lijn met de beleidsnota van Johan Van Overtveldt. Ik neem aan dat hij daar nog steeds achter staat."

CD&V verwacht nog altijd steun van de minister, en gaat ervan uit dat de meerderheid de voorstellen zal goedkeuren in de Kamer. "Het gaat eenvoudigweg om de bevestiging van een arrest in regelgeving", stelt Verherstraeten. De fractieleider vermoedt enige profileringsdrang bij N-VA.

Door rdc
AANGERADEN