Vlaamse regering keurt ruimtelijke plannen Uplace definitief goed

Bron © BELGA

Foto: if

Machelen -

De Vlaamse regering heeft vrijdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) goedgekeurd. Daarmee zet de regering het licht op groen voor de ruimtelijke plannen voor het winkelcomplex Uplace. De topman van Uplace spreekt van “een mijlpaal” en verwacht nu te kunnen openen in 2018.

De Vlaamse regering heeft het GRUP nu definitief goedgekeurd. “Een verloederd gebied krijgt nu kansen op herontwikkeling en jobcreatie”, stelt CD&V-minister Schauvliege vrijdag in een persbericht.

Volgens de minister heeft de regering ook rekening gehouden met de kritiek van de Raad van State. Zo zullen de mobiliteitsvoorwaarden, zoals het treinstation en de pendelbus, “uitsluitend gekoppeld worden aan de verkeersgenererende activiteiten: zij gelden voor de detailhandel, recreatie, kantoren en het ziekenhuis”.

Met andere woorden, voor andere geplande initiatieven (bv. kmo’s) kunnen intussen wel al vergunningen afgeleverd worden omdat die plannen weinig extra verkeer betekenen. Vergunningen voor activiteiten die wél te maken hebben met “kleinhandel, kantoren en recreatie kunnen pas worden afgeleverd, zodra De Lijn een beslissing heeft genomen over de hoogfrequente pendelbus en de vergunning voor het GEN-station in de Kerklaan is verleend”.

Vragen bij werkwijze

Even terug naar begin december 2015. Toen nam de Vlaamse regering een nieuwe horde in het Uplace-dossier. De regering-Bourgeois nam toen al een principiële beslissing over GRUP voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Dat GRUP omvat de nieuwe ruimtelijke plannen voor het veelbesproken winkelcentrum in Machelen.

Nieuwigheid waren twee bijkomende mobiliteitsvoorwaarden. Als er tegen eind 2017 geen garanties zouden zijn voor het geplande GEN-station (Kerklaan) en een pendelbusverbinding van De Lijn dan treden de nieuwe ruimtelijke plannen niet in werking en valt men terug op de bestaande plannen.

Maar de Raad van State had bezwaren bij die werkwijze. Mobiliteitsvoorwaarden opleggen op zich is geen probleem, stelde het rechtscollege. Maar zeggen dat men zal terugkeren naar bestaande plannen indien de voorwaarden tegen eind 2017 niet vervuld zijn, vormt wel een probleem. De Raad van State had ook vragen bij de rechtszekerheid van de gebruikte methode, met name voor de vergunningen voor andere geplande initiatieven in de zone.

“Opening in 2018”

In een eerste commentaar reageert Uplace heel tevreden op de “definitieve doorstart” van het project. “De Vlaamse regering kiest definitief voor Uplace als innovatieve trekker voor de reconversie van de Kanaalzone en gaat dus voluit voor jobcreatie”, klinkt het. Uplace wijst erop dat de regering rekening houdt met de opmerkingen van de Raad van State en dat de beslissing daardoor “nog sterker” wordt.

Uplace-topman Jan Van Lancker spreekt van “een belangrijke mijlpaal” voor het project. “We kregen vandaag een definitieve ‘ja’ van de Vlaamse Regering en kunnen onze trekkersrol voor de heropleving van de hele reconversiezone eindelijk waarmaken. Als alles volgens plan verloopt, wordt de eerste steen voorzien eind 2016 met een opening twee jaar later, eind 2018.”

AANGERADEN
Meest recent