Oppositie: “Onbegrijpelijk dat regering doorzet met Uplace”

Bron © BELGA
  • Joris Vandenbroucke (sp.a)

De Vlaamse oppositiepartijen Groen en sp.a vinden het “onbegrijpelijk” dat de Vlaamse regering doorzet met Uplace. Ook burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde reageert vol onbegrip.

“Naar de prullenmand”

“Het is ongelooflijk hoeveel energie de Vlaamse regering steekt in het reanimeren van Uplace. Mochten ook kleine ondernemers in Vlaanderen deze aandacht krijgen, ze zouden dolgelukkig zijn. Blijkbaar vindt de Vlaamse regering dit ouderwetse project heel belangrijk. Dat zelfstandigen in en buiten Vlaams-Brabant, de mensen in de files en de gezondheid van de omwonenden het slachtoffer worden van het megalomane shoppingcenter, dat wil de regering van N-VA, Open VLD en CD&V blijkbaar niet weten”, reageert Groen-parlementslid Hermes Sanctorum scherp.

“De fractieleider van CD&V en Open VLD verklaarden in het Vlaams parlement dat de toets door de Raad van State de doodsteek voor het Uplace-project zou worden. Maar nu doet de Vlaamse regering toch weer wat oplapwerk om de Raad van State te proberen overrulen”, analyseert Sanctorum. “De Vlaamse regering komt vandaag met een nieuwe verpakking van het dossier, maar wij onthouden vooral dat ze gewoon doorgaat met Uplace, ondanks alle kritische adviezen”.

“De enige juiste beslissing zou zijn om Uplace definitief in de prullenmand te gooien. Maar de Vlaamse regering heeft dat vandaag weer niet gedaan”, besluit Sanctorum.

“Meer files en minder jobs”

“Iedereen is het erover eens dat Uplace zal zorgen voor meer files, meer luchtvervuiling en minder jobs. En toch doet de regering koppig voort”, zegt Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams parlement, in een eerste reactie.

“Dat minister Schauvliege haar handtekening zet onder een beslissing waarvan ze zélf geen voorstander is, evenmin als de fractieleiders van meerderheidspartijen Open Vld en CD&V, toont aan dat dit dossier het voorwerp is van brute machtspolitiek waarin enkel zakelijke belangen doorwegen”, meent Vandenbroucke.

“Hopelijk trekt de Raad van State hier alsnog een streep door”, besluit de sp.a-politicus.

“Beraden over stappen”

Hans Bonte (sp.a), burgemeester van de stad Vilvoorde en buur van Machelen, vindt het onbegrijpelijk dat Vlaams minister voor Leefmilieu en haar collega’s in de Vlaamse regering geen rekening houden met het advies van de Raad van State. Die instantie had bedenkingen bij het voorstel van de regering om mobiliteitsvoorwaarden op te leggen en, indien hier niet aan kan voldaan worden, dat er zal teruggekeerd worden naar de bestaande plannen.

“De mobiliteitsengagementen rond het GEN-Kerklaan (het nieuwe station) en de pendelbus van De Lijn tussen station Vilvoorde en Uplace zijn gebakken lucht. Dat er een vergunning is aangevraagd, wil niet zeggen dat er al een station is”, zegt Bonte. “Toevallig sprak ik donderdagavond nog iemand van De Lijn die me vertelde dat er tot op heden nog geen voorstel is gedaan waar de nieuwe pendelbus moet rijden.” Bonte vindt het dan ook merkwaardig dat de Vlaamse regering doorzet met plannen die een gigantisch mobiliteitsprobleem veroorzaken en een negatief effect hebben op de stedelijke kernen van Vilvoorde, Machelen en Leuven.

Voor het Kamerlid is het dan ook “zonneklaar” dat regering het lot van Uplace laat afhangen van de juridische instanties. “Ze wachten duidelijk op anderen om het advies van de Raad van State aan te grijpen om deze beslissing aan te vechten.” De burgemeester hoopt dat de stad Vilvoorde tegen volgende week maandag een voorstel klaarheeft en dat duidelijk wordt welke juridisch stappen genomen zullen worden.

Door jva
AANGERADEN