Milieuverenigingen beraden zich over nieuwe juridische stappen tegen Uplace

Foto: ddl

Zelfstandigenorganisatie NSZ begrijpt totaal niet waarom de Vlaamse regering de ruimtelijke plannen voor Uplace goedkeurt, Bond Beter Leefmilieu betreurt de beslissing ook, en bij Unizo heeft men het over “juridisch oplapwerk voor een zinkend schip”. Enkel ondernemersorganisatie Voka spreekt over “een overwinning”.

De Raad van State formuleerde begin dit jaar ernstige bedenkingen bij de ruimtelijke plannen van Uplace. ‘Dit dossier is ondertussen al op zoveel juridische tegenkanting gestoten dat het moeilijk houdbaar blijft. En toch keurt de Vlaamse regering vandaag doodleuk de ruimtelijke plannen goed’, reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. ‘Enkel de mobiliteitsvoorwaarden worden een beetje bijgestuurd.’

‘Voor ons is het duidelijk: de Vlaamse regering moet koste wat kost Uplace realiseren, ook al ziet haast niemand het nut ervan in. Deze regering luistert niet naar de Vlaming, want de Vlaming moet van Uplace niet weten. Daarom had de Vlaamse regering beter definitief de stekker uit Uplace getrokken, want dit dossier is totaal niet meer geloofwaardig.’

“Verkeersinfarct en luchtvervuiling”

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Brusselse stadsbeweging BRAL, die het Uplace-dossier al jaren opvolgen en samen naar de Raad van State waren getrokken, betreuren het besluit van de Vlaamse regering ten zeerste. ‘Uplace zal zorgen voor nóg meer files, luchtvervuiling en CO2-uitstoot’, klinkt het.

De ‘enorme verkeersstroom is nefast voor de leefkwaliteit in de regio. Files op de ring en sluikverkeer in de omliggende gemeenten zullen nog verder toenemen. Een onafhankelijke studie toonde onlangs nog aan dat ook de recente beloftes van de Vlaamse rgering om te investeren in een treinhalte en buslijn weinig zullen veranderen. De nu al slechte luchtkwaliteit in de regio zal verder verslechteren. Vooral het ultrafijn stof en de verzurende stikstofoxiden zijn zorgwekkend voor de gezondheid’, zegt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu.

‘De regering gaat koppig door en doet beloftes die ze mogelijk niet kunnen waarmaken, laat staan dat ze weten wat de precieze impact op de mobiliteit ervan zal zijn’, zegt ook Joost Vandenbroele van stadsbeweging BRAL. De milieuverenigingen beraden zich verder over nieuwe juridische stappen.

“Zinkend schip”

‘Oplapwerk voor een zinkend schip’, noemt ook ondernemersorganisatie Unizo de beslissing van de Vlaamse regering. ‘Het GRUP hangt volgens Unizo sowieso juridisch met losse schroeven aan elkaar.’ De ondernemersorganisatie betwijfelt dan ook of het oplapwerk nu alles juridisch heeft opgelost.

Unizo gaat daarom het dossier juridisch doorlichten en eventuele gerechtelijke stappen zetten. In elk geval blijft de organisatie de Vlaamse regering ‘hypocriet gedrag’ en ‘twee gezichten’ verwijten. Al heeft het Uplace-project volgens Unizo toch nog steeds maar ‘weinig kans op slagen’.

‘Ontwikkeling kan nu eindelijk beginnen’

Bij ondernemersorganisatie Voka klinkt echter een veel positievere reactie. ‘Dit is geen beslissing in het voordeel van één bedrijf’, vindt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck. ‘Dit gaat om de duurzame ontwikkeling van een verlaten en vervuilde industriezone, waar nu plaats gemaakt wordt voor nieuwe bedrijvigheid, woningen, kantoren en zelfs een ziekenhuis. Het komt dus de hele regio ten goede.’

‘Dit is een overwinning in ons streven naar een rechtszeker ondernemersklimaat en de ontwikkeling van een verlaten industriezone’, aldus nog Van Biesbroeck. ‘De ontwikkeling van de reconversiezone Vilvoorde-Machelen kan nu eindelijk beginnen.’

Door rvs
AANGERADEN