SP.A stuurt plan vluchtelingen na “pittige discussie” bij

© Photo News

Na een pittige discussie op het partijbureau stuurt SP.A haar standpunt over het Europese vluchtelingenbeleid fors bij. Voorzitter John Crombez had zich dit weekend een voorstaander getoond van het plan-Samsom. Dat stelt voor om vluchtelingen die in Griekenland aankomen terug te sturen naar Turkij. “Een schande dat SP.A zelfs nog maar de schijn wekt dat dit plan een oplossing zou kunnen zijn.”

rdc

SP.A-voorzitter John Crombez sprak zondag in De Zevende Dag zijn steun uit voor het vluchtelingenplan van zijn Nederlandse collega Diederik Samsom, de leider van de sociaaldemocratische PvdA. Volgens het plan-Samsom moeten alle migranten die via Turkije in Griekenland arriveren, terug naar Turkije worden gestuurd. In ruil daarvoor mogen jaarlijks tussen de 150.000 en 250.000 vluchtelingen die in het land verblijven, legaal naar Europa.

Het voorstel is omstreden, want het zou ingaan tegen het internationaal recht. De steun van Crombez leidde dan ook tot heel wat discussie. Zo schaarde de SP.A-voorzitter zich volgens Groen achter het omstreden pushbackbeleid en "steekt de SP.A de N-VA langs rechts voorbij".

Onbegrijpelijk

Maar ook van binnen de eigen rangen klonk er kritiek. Onder meer de Jongsocialisten wezen de SP.A terecht in een persbericht. "Echt links is humanitair en menswaardig oorlogsvluchtelingen opvangen", vindt men. "Het plan-Samsom faalt op verschillende essentiële punten. Het is dan ook onbegrijpbaar dat SP.A ook maar de schijn wekt om hier achter te staan."

Op het partijbureau van SP.A kwam het dan ook tot pittige discussies. Na afloop leek iedereen er evenwel alles aan te willen doen om het beeld dat de partij plots voorstander zou zijn van pushbacks, bij te sturen.

"Geen sprake van pushbacks"

"Voor ons is het vooral essentieel dat we moeten vermijden dat mensen die op de vlucht zijn op gevaarlijke routes hun leven riskeren", legt Monica De Coninck uit. Volgens haar wil de SP.A vooral dat er werk wordt gemaakt van "safe havens", waar vluchtelingen onder toezicht van internationale organisaties worden opgevangen. "Er kan geen sprake zijn van pushbacks, want dat is het terugduwen van vluchtelingen naar onveilige gebieden."

Volgens senator Bert Anciaux kan er ook geen sprake zijn van een bovengrens voor het aantal erkenningen. "Wie in aanmerking komt volgens internationale afspraken, moet opgevangen worden."

“We willen dat oorlogsvluchtelingen op een georganiseerde manier menswaardig opgevangen worden en veilig ter bestemming gebracht worden”, zegt de sp.a in een mededeling na het partijbureau. “Er is nood aan concrete plannen om deze uitdaging onder controle te brengen. Elk plan dat een aanzet is om tot constructieve oplossingen te komen zullen wij grondig overwegen.”

“Op dit moment is er al meer dan een jaar chaos in en buiten de grenzen van de EU, verdrinken mensen op weg naar Europa en vallen gezinnen en kinderen ten prooi aan mensenhandelaars”, gaat de mededeling verder.

“Als sociaaldemocraten hebben we de plicht om werkbare en humanitaire oplossingen voor te stellen”, luidt de mededeling. Twee zaken zijn voor sp.a “essentieel”: “Vluchtelingen moeten opgevangen worden via safe havens in de regio onder toezicht van internationale instelling zoals het UNHCR (vluchtelingenagentschap van de VN, nvdr). De EU moet veilige en wettelijke toegangspoorten tot de EU bepalen en zijn deel doen in de opvang van oorlogsvluchtelingen. Er kan geen sprake van pushbacks want dat is het terugduwen van vluchtelingen naar onveilige gebieden.”

“In de volgende weken en maanden gaan we intensief met de Europese zusterpartijen verder werken aan een oplossing. We zullen ons wetsvoorstel voor een correcte spreiding binnen België met spoed op de agenda zetten. Onze lokale bestuurders zullen zich blijven inzetten voor een correct onthaal”, luidt het.

LEES OOK

Nu in het nieuws