GAS-boetes op de helling

Themabeeld Foto: JB

Gemeenten in ons land ­vrezen de invoering van GAS-boetes te moeten uitstellen, anderen riskeren ze hun ambtenaren te moeten verbieden nog langer GAS-boetes uit te schrijven. En dat allemaal omdat een wettelijk verplichte opleiding niet langer wordt georganiseerd.

De zogenaamde “sanctionerende ambtenaar” – die zowat aan het hoofd van de gemeentelijke GAS-ambtenaren staat – moet die cursus hebben gevolgd. De provinciale opleidingsscholen zijn er echter mee gestopt.

Gemeenten die net een sanctionerende ambtenaar hebben aangenomen, of dat van plan zijn, zitten met een probleem omdat ze die ambtenaar niet op deze verplichte cursus kunnen sturen. Ook gemeenten die nu al GAS-boetes uitschrijven, maar waar de speciaal opgeleide sanctionerende ambtenaar vertrekt en er vervanging nodig is, kunnen in de problemen komen.

Onder andere de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten eist een snelle oplossing. Bij Binnenlandse Zaken is men nog maar pas op de hoogte van het probleem.

Door Werner Rommers
AANGERADEN