Organisatie beschuldigt België ervan ontwikkelingslanden jaarlijks miljoenen te ontnemen met belastingverdragen

De Croo: ‘11.11.11 vroeg zelf om belastingvrijstelling in Congo’

© Photo News

Onevenwichtige belastingverdragen met de Belgische overheid kosten ontwikkelingslanden jaarlijks minstens 35 miljoen aan belastinginkomsten van Belgische bedrijven en investeerders. Dat stelt 11.11.11. ‘Klopt niet,’ zegt minister Alexander De Croo (Open VLD), ‘ze zorgen net voor duurzame vooruitgang.’

rvs

België heeft wereldwijd 92 operationele dubbelbelastingverdragen. Doel van deze verdragen is te zorgen dat Belgische bedrijven slechts op 1 plek op hun inkomsten belast worden. 11.11.11 onderzocht de 41 belastingverdragen die België afsloot met ontwikkelingslanden en stelde vast dat 28 daarvan expliciet lagere belastingtarieven vastleggen voor opbrengsten uit kapitaal van Belgische bedrijven.

Het resultaat is dat de Belgische bedrijven en investeerders die actief zijn in de bewuste landen voor het belastingjaar 2012 een ‘belastingverlaging’ kregen van 35 miljoen euro. ‘Geld dat de ontwikkelingslanden dus niet kunnen gebruiken voor hoogstnoodzakelijke scholing, medische zorgen of het uitbouwen van de economie’, klinkt het bij de organisatie.

11.11.11: ‘Belastingverdragen herzien’

Volgens 11.11.11, staan de verdragen ervoor bekend het vehikel te zijn voor zwaardere belastingontduiking: er worden immers zelden anti-misbruikbepalingen in opgenomen. Opvallend is bovendien dat de lagere tarieven in de specifieke belastingverdragen verschillen van land tot land. Zo maakte het sterkere Marokko betere afspraken dan het zwakkere Congo of Rwanda en ondervindt een zeer kleine economie als die van de Democratische Republiek Congo relatief grote schade van het verdrag.

11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe vindt dat België daarom dringend werk moet maken van een herziening van de belastingverdragen. ‘Vandaag zijn onze verdragen met minstens 28 landen overduidelijk onevenwichtig en steeds in het nadeel van het ontwikkelingsland en in het voordeel van onze bedrijven. Het doel is belastingen vermijden, maar het resultaat is een miljoenenverlies.’

De Croo: ‘11.11.11 vergist zich’

‘11.11.11 vergist zich’, stelt minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo in een reactie aan ‘De Ochtend’ op Radio 1. ‘Die belastingverdragen zijn net een goede zaak. Ontwikkelingslanden kunnen enkel op een duurzame manier vooruitgaan door stabiele groei en handel.

‘Daarvoor moet een duidelijk investeringskader geschept worden voor de bedrijven’, aldus De Croo. ‘Zonder die belastingverdragen zou er totale willekeur gelden bij internationale handel.’

De minister verwijt 11.11.11 bovendien ‘tweeslachtigheid’. ‘De organisatie heeft ons zelf gevraagd om een belastingvrijstelling te krijgen in Congo.’ Het verwijt van Vanden Berghe, als zou ontwikkelingshulp gebruikt worden als hefboom voor beter belastingafspraken, noemt De Croo ‘compleet van de pot gerukt’. ‘Die verdragen worden onderhandeld door de minister van Financiën, daar heeft ontwikkelingssamenwerking niets mee te maken.’

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten