Van Overtveldt: "Te vroeg om te concluderen dat accijnsverhoging op alcohol niet opbrengt"

Bron © Belga

Foto: AP

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vindt het veel te vroeg om nu al conclusies te trekken over het effect van de accijnsverhogingen op alcohol. Dat zegt hij daags nadat sectorfederatie Vinum Et Spiritus hekelde dat de ingreep zijn doel mist, maar de sector wel fors treft.

Vinum Et Spiritus besloot uit een vergelijking van de cijfers van januari 2015 en 2016 dat de accijnsverhoging die in november inging nauwelijks meer geld in het laatje brengt voor de staat. Er zijn ‘indicaties’ over omzetdalingen met 15 à 20 procent bij producenten en in de retail, in de groothandel zelfs met 50 procent. De sector heeft naar eigen zeggen vooral te lijden onder het ‘grensshoppen’ in Frankrijk en Luxemburg.

"Deze cijfers zijn zorgwekkend voor de gehele industrie: wij zijn daarom vragende partij voor een evenwichtige fiscaliteit die de Belgische consumenten niet naar het buitenland duwt en waardoor de economische leefbaarheid van alle betrokken sectoren behouden blijft", besluit algemeen directeur Geert Van Lerberghe. "Daarom vragen wij aan de overheid om als gesprekspartner uitgenodigd te worden om tot werkbare oplossingen te komen."

"Logisch dat verbruik daalt"

Minister Van Overtveldt vindt echter dat de belangengroep geen correcte vergelijkingsbasis gebruikt. Zo wijst hij er op dat heel wat winkels zich hebben voorbereid op de verhoging door net voordien - in oktober - driemaal zoveel alcoholische dranken in de rekken te plaatsen, met het oog op mensen die voor de prijsverhoging nog drank wilden inslaan.

"Het is dan ook niet meer dan logisch dat die inverbruikstelling aan het begin van 2016 een pak lager ligt. De uitzonderlijk grote aangelegde voorraden van eind vorig jaar zullen immers nog niet volledig uitgeput zijn", verduidelijkt de N-VA-minister.
Tegelijk werd eind vorig jaar effectief meer alcoholische drank verkocht, vervolgt Van Overtveldt zonder in detail te treden over de cijfers. "De terugval aan het begin van 2016 is dus niet onlogisch."

Een analyse maken op basis van één maand is niet zinvol en geeft een vertekend beeld, besluit de financieminister. "Voor verdere analyse van de cijfers voor dit jaar is het uiteraard nog veel te vroeg. Die zal pas vanaf de tweede jaarhelft gemaakt kunnen worden."

Van Overtveldt merkt nog op dat de verhoogde accijnzen deel uitmaken van de taxshift, die andere lasten voor burgers en bedrijven deden dalen. En de gebudgetteerde meeropbrengst van 37,5 miljoen euro voor 2015 werd met 39,8 miljoen aan effectieve meeropbrengsten alvast gehaald, luidt het nog.

 

Door jva, rvs
AANGERADEN