Groen en Vlaams Belang zijn verontrust door hoog cijfer, maar schepen nuanceert

Stad verwacht komst 5.000 vluchtelingen

© johe

© johe

De stad Antwerpen verwacht op korte termijn de komst van vijfduizend erkende vluchtelingen. Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) nuanceert het cijfer. “Dat cijfer is een worstcasescenario”, zegt de schepen.

Sacha Van Wiele

Het cijfer van vijfduizend erkende vluchtelingen komt uit een ontwerpbesluit dat volgende week op de Antwerpse gemeenteraadsbanken ligt. Volgens Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter blijft er nog weinig overeind van de stoere verklaringen van schepen van Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA). Die verklaarde enkele maanden geleden dat Antwerpen geen vluchtelingen zal opnemen en riep erkende vluchtelingen op om zeker niet naar de stad te komen.

Vlaams Belang berekende dat de minimale kostprijs op jaarbasis voor de opvang van vijfduizend erkende vluchtelingen 43,7 miljoen euro zou kosten. De partij verwacht dat twee op de drie vluchtelingen beroep zullen doen op het OCMW. Er zijn ook de kosten voor huisvesting, onderwijs en integratie. “Het is onverantwoord dat een armlastige stad zoals Antwerpen, die al zwaar belast wordt door de immigratietoevloed, verplicht wordt om vijfduizend erkende vluchtelingen op te vangen en te huisvesten”, zegt Dewinter. “Wij pleiten voor een vestigingsstop voor asielzoekers en erkende vluchtelingen in Antwerpen. Ik vraag mij af waar deze extra middelen vandaan zullen komen om de opvang van vluchtelingen te betalen. In de stadsbegroting en in de meerjarenplanning van de stad Antwerpen worden in elk geval geen bijkomende middelen voor de opvang of huisvesting van vluchtelingen voorzien.”

Groen komt via een eigen berekening op 4.760 erkende vluchtelingen. Vlaanderen verwacht dit jaar 17.000 erkende vluchtelingen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

“Vanaf het ogenblik dat ze officieel erkend zijn, zijn deze mensen vrij om zelf hun woonplaats te kiezen”, legt Antwerps OCMW-raadslid Dirk Avonts (Groen) uit. “Ongeveer 21 procent zou naar Antwerpen afzakken. Tel daar nog een derde vervolgmigratie bij en het betekent dat de stad zich moet voorbereiden op de komst van 4.760 vluchtelingen.”

Groen vreest dat het Antwerpse stadsbestuur niet is voorbereid op deze instroom en vraagt daarom dat er dringend initiatieven worden genomen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten