‘Olie is het nieuwe roken’: BBL presenteert eigen klimaatplan aan Vlaamse regering

Bron © Belga

Foto: BELGA

De Bond Beter Leefmilieu (BBL), de koepelorganisatie van meer dan 170 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen, heeft een eigen klimaatplan klaar met de titel: ‘Na Parijs: van fossiel naar hernieuwbaar in tien jaar’.

Beleidsmedewerker Mathias Bienstman van BBL overhandigde het plan vanmiddag aan Jan Peumans (N-VA), voorzitter van het Vlaamse parlement, maar ook voorzitter van de Vlaamse Klimaatcommissie. ‘In december sloten de wereldleiders in Parijs een historisch klimaatakkoord, wat neerkomt op het einde van het tijdperk van de fossiele brandstoffen’, zegt Mathias Bienstman. ‘Onze beleidsmakers hebben nu als opdracht om ook in Vlaanderen dat klimaatverdrag om te zetten in de hernieuwbare, duurzame maatschappij.’

Het dossier van BBL is een wegwijzer voor die overstap van fossiel naar hernieuwbaar. ‘De transitie is eigenlijk wereldwijd al ingezet’, zegt Bienstman. ‘En ze bestaat uit drie revoluties: de eerste is de technologische die maakt dat er goede alternatieven zijn voor de fossiele brandstoffen. Ten tweede is er het engagement van vele beleidsmakers die het klimaatakkoord in Parijs hebben ondertekend en ten slotte is er de cultuurverandering of de mentaliteitswijziging: je merkt dat mensen er meer en meer van overtuigd zijn dat olie het nieuwe roken is, ze hebben door dat fossiele brandstoffen zo schadelijk zijn voor de natuur als het roken is voor de gezondheid van het menselijk lichaam.’

Tomas Wyns, expert Klimaatbeleid van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) prees het klimaatplan van BBL als ‘zeer breed in zijn benadering, als het ware holistisch’. Wyns vindt ook dat de overheid een rol moet spelen als katalysator bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen van BBL.

Door
AANGERADEN