Meeste Brusselse gemeenten hebben eigen veiligheidscellen

Bron © BELGA

Foto: BELGA

De Brusselse gemeenten hebben niet op de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken gewacht om Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC's) te installeren. 14 van de 19 gemeenten hebben reeds dergelijke cellen, verklaarde Brussels minister-president Rudi Vervoort maandagnamiddag in de verenigde commissies van het Brussels Parlement over de veiligheidsaspecten van het debat over de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Maalbeek.

Vervoort kwam samen met minister van Financiën Guy Vanhengel en staatssecretaris Cécile Jodogne, bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, toelichting geven bij de gebeurtenissen van 22 maart en het veiligheidsbeleid van de Brusselse regering.

Vlaams minister Liesbeth Homans verklaarde vorige week dat de Brusselse gemeenten nalaten om LIVC's op te richten. Maar Vervoort ontkrachtte dat. Een LIVC is een lokaal gemeentelijk overlegplatform waar informatie kan uitgewisseld worden tussen sociale diensten, preventiediensten, de lokale task force en het bestuur.

De stad Brussel beschikt reeds meerdere jaren over zo'n transversaal overlegorgaan, stelde de minister-president. 14 van de 19 Brusselse gemeenten hebben een vorm van LIVC, vulde Vanhengel aan. In twee andere gemeenten wordt aan de oprichting ervan gewerkt, klonk het nog.

Rudi Vervoort kon naar eigen zeggen niet veel details kwijt over de ontruiming van het metronetwerk. Over de vraag of en wanneer gevraagd werd om de metro te sluiten na de aanslagen op de luchthaven, bestaan verschillende versies. Maar de minister-president zei dat hij niet kon antwoorden omdat hij wellicht zal gehoord worden door de parlementaire onderzoekscommissie die in de Kamer is opgericht.

Vervoort gaf nog een overzicht van de oprichting van een reeks organen in het kader van de coördinerende rol die hij sinds de zesde staatshervorming heeft gekregen op het vlak van preventie en veiligheid in het Brussels gewest. Brussel Preventie en Veiligheid is intussen opgericht en de leidinggevende ambtenaar werd vorige week aangesteld. Maar voor de aanwerving van het personeel en de hoge ambtenaar zijn vrij omslachtige procedures te volgen.

Cécile Jodogne gaf een gedetailleerd overzicht van het werk van de hulpdiensten. Die waren 20 minuten na de oproep aan het metrostation Maalbeek. "Vijf minuten om uit te rijden en een kwartier om op het spitsuur tot in Maalbeek te geraken is snel. Maar voor de betrokkenen is dat eindeloos", erkende de staatssecretaris. Ze zei nog dat de brandweer voorbereid is op rampen. Na de aanslagen in Parijs werden er nog aanpassingen van de plannen aangebracht en na het dreigingsniveau 4 werd nog extra materiaal aangekocht.

Jodogne erkende dat de Brusselse brandweer vorig jaar niet heeft deelgenomen aan de grote rampenoefening op de luchthaven van Zaventem. De brandweer had vragen gesteld bij het gevraagd materiaal, maar kreeg hierop geen antwoorden. In het verleden nam de Brussele brandweer wel deel aan de oefeningen en sindsdien zijn er reeds een aantal contacten geweest tussen brandweer en luchthaven.

AANGERADEN