Grondwettelijk Hof schorst Turteltaks niet

© Bart Dewaele

Het Grondwettelijk Hof schorst de Vlaamse energieheffing, beter bekend als de Turteltaks, niet. Een particulier had daarom gevraagd. Maar het Hof wees de vordering af omdat de verzoeker de onmiddellijke schorsing van de taks immers onvoldoende motiveerde. Bovendien kan het nadeel dat hij aanvoert kan nog worden hersteld mocht de taks later vernietigd worden.

De verzoeker voerde aan dat de energieheffing die van kracht is vanaf 1 maart een maandelijks een bijkomende financiële druk veroorzaakt “die onnodige en nutteloze uitgaven met zich mee zal brengen”. Hij vroeg én de schorsing - dus tijdelijk - en de vernietiging van de heffing.

Het Hof sprak zich nu enkel over de schorsing uit. Maar om een wet of decreet te kunnen schorsen, moeten de verzoeker “ernstige middelen” aanvoeren. Hij moet ook aantonen dat de onmiddellijke uitvoering van de maatregel die hij aanvecht een “moeilijk te herstellen ernstig nadeel” kan berokkenen.

Het Hof merkt op dat het aangevoerde nadeel niet als “ernstig en moeilijk te herstellen” kan worden beschouwd, omdat het een financieel nadeel is “dat kan worden hersteld in geval van de vernietiging van de bestreden maatregelen”.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) neemt akte van het arrest. “Maar schorsing of niet, de schuldenberg uit het verleden blijft bestaan. Ik zal sowieso, zoals ik bij mijn aantreden gezegd heb, zo snel mogelijk de neveneffecten wegwerken. En op termijn, van zodra mogelijk, de energieheffing verlagen”, zegt hij.

Aangeboden door onze partners