Rekenhof ‘snoeihard’ voor Vlaamse begroting

Bron © BELGA

Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Foto: BELGA

Het Rekenhof heeft stevige kritiek op de Vlaamse begrotingscontrole. Voor oppositiepartij Groen wordt zo het ‘opsmukwerk’ van de regering-Bourgeois ontmaskerd.

Het Rekenhof stelt onder meer vast dat de justitiehuizen worden ondergefinancierd. Voor de uitvoering van hun nieuwe opdrachten, onder meer rond elektronisch toezicht, werden bij de begrotingscontrole immers geen extra middelen voorzien.

Vlaanderen spendeert ook minder budget dan beloofd aan onderzoek en ontwikkeling, concludeert het Rekenhof. Nochtans is wetenschap en innovatie een prioriteit in het regeerakkoord. Er zou worden gestreefd naar 1 procent van de overheidsuitgaven tegen 2020. Daarvoor zijn nog grote inspanningen nodig, klinkt het. Voor 2017 zou alleszins een additioneel bedrag van 292 miljoen moeten worden uitgetrokken.

Het actieplan ‘Clean Power for Transport’, dat onder meer de premies voor elektrische wagens bevat, gaat volgens de analyse niet gepaard met een financieel plan. Daarom is het onduidelijk of er voldoende budget is voorzien.

Het Rekenhof hekelt ook ‘het onvermogen van de Belgische overheden om tot een akkoord te komen over de verdeling van de begrotingsinspanningen’. Samen streven ze naar een evenwicht in 2018. Bovendien worden een aantal kosten, zoals de asieluitgaven en de bouw van de Oosterweelverbinding, buiten de begrotingen gehouden. Het is afwachten wat het oordeel van Europa zal zijn, aldus het Rekenhof.

‘Brandhout’

Oppositiepartij SP.A heeft op basis van het rapport de indruk dat de begroting op basis van wishful thinking is opgesteld in plaats van op correcte berekeningen. ‘Als je kijkt naar de willekeur waarmee de verwachte onderbenutting wordt vastgelegd, naar de onduidelijkheid over de manier waarop de inkomsten uit belastingen zoals de erf- en schenkingsrechten schommelen en naar de heel optimistische manier waarop deze inkomsten worden voorspeld, dan kan je alleen maar hopen dat deze begrotingsoefening steek houdt’, zegt SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke.

Het Rekenhof maakt brandhout van de begroting, stelt ook Groen. ‘Het tekort in 2016 is niet 171 miljoen zoals Bourgeois steeds voorhoudt, maar wel 463 miljoen (incluis nog 94 miljoen voor de asielcrisis), en daar moet eigenlijk nog 112 miljoen tekort op begrotingen universiteiten en hogescholen worden bijgeteld’, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Door
AANGERADEN