N-VA hekelt “bazooka-federalisme” van Brusselse minister Vanhengel

© BELGA

“De houding van minister Vanhengel (Open Vld) is ondoordacht en onaanvaardbaar”, reageert Brussels N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche op het nieuws dat minister Vanhengel de federale fiscale regularisatie zal afschieten. “De minister gaat niet voor samenwerkingsfederalisme maar voor bazooka-federalisme.”

Naar aanleiding van de stemming donderdag in de Kamer over een nieuwe fiscale regularisatie kondigde Guy Vanhengel aan dat hij naar het Grondwettelijk Hof zal stappen omdat het systeem volgens de Brusselse regering niet rechtvaardig is voor het Brussels gewest.

Van den Driessche is het niet eens met het argument van Vanhengel dat het voorgesteld systeem voor Brussel onrechtvaardig is omdat alle inkomsten uit die fiscale regularisatie integraal naar de federale overheid gaan. “De fiscale regularisatie zoals voorzien door de nieuwe regeling slaat enkel op federale belastingen. Indien de Brusselse regering voor de Brusselse successierechten een gelijkaardige regularisatie-regeling wenst met de daaraan verbonden regularisatie-inkomsten volstaat het een samenwerkingsakkoord met de federale regering af te sluiten”, vult Van den Driessche de kritiek van zijn partijgenoot, federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan.

“Het Brussels gewest kan met de 6de staatshervorming jaarlijks rekenen op een bijkomende dotatie van liefst 514 miljoen euro, opgehoest door het federaal niveau en de andere gewesten en de Vlaamse en Franstalige gemeenschap. Wanneer dan een maatregel op federaal niveau genomen wordt die in Brussel een beperkt financieel nadeel zou hebben - wat in dit geval zelfs manifest onjuist is - dan wordt de bazooka bovengehaald goed beseffende dat daarmee een federale regeling met een impact van 250 miljoen euro wordt onderuit gehaald. Dat is geen samenwerkingsfederalisme maar bazooka-federalisme!”, besluit hij.

LEES OOK

Nu in het nieuws