Uplace dient opnieuw bouwaanvraag in

Bron © BELGA
Leuven / Machelen -

Uplace heeft de bouwaanvraag voor het grootschalig winkelcomplex in Machelen opnieuw ingediend. Dat was nodig omdat de Raad der Vergunningsbetwistingen de toegekende bouwvergunning op 5 juli vernietigde. Tegen het einde van dit jaar hoopt Uplace de nieuwe vergunning te krijgen.

Op 3 augustus start gedurende 60 dagen een openbaar onderzoek over de nieuwe aanvraag. Bij Uplace heeft men er alle vertrouwen in dat de nieuwe stedenbouwkundige vergunning tegen eind 2016 zal worden uitgereikt zodat begin 2017 kan begonnen worden met de bouw. Het Leuvense stadsbestuur geeft alvast te kennen de nieuwe vergunning te zullen betwisten.

Uplace-woordvoerster Mieke De Sutter wijst erop dat de Raad der Vergunningsbetwistingen in juli niet anders kon dan de bouwvergunning vernietigen omdat deze gebaseerd was op het vorige ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Grup Vlaams Stedelijk Gebied (VSGB)’ rond Brussel, dat na de vernietiging in een gewijzigde vorm in januari van dit jaar opnieuw goedgekeurd werd door de Vlaamse regering. ‘De vergunning werd dus niet vernietigd op basis van inhoudelijke argumenten, maar enkel en alleen op basis van een puur juridisch argument’, aldus De Sutter.

Verwijzend naar het feit dat het nu reeds de 11e keer is dat er over dit project een openbaar onderzoek wordt georganiseerd, heeft men er bij Uplace alle vertrouwen in dat de hernomen procedure positief zal aflopen en dat de stedenbouwkundige vergunning zal afgeleverd worden binnen een aanvaardbare tijdspanne. ‘Na toekenning van deze vergunning zal het project opnieuw volledig vergund zijn en kan begin 2017 de eerste steen worden gelegd. Als alles volgen plan verloopt, zal het complex in het voorjaar van 2019 de deuren kunnen openen’, meent De Sutter.

Leuven: ‘Grup niet geldig’

In een reactie laat de Leuvense schepen Carl Devlies (CD&V) weten dat het stadsbestuur een eventuele nieuwe bouwvergunning zeker opnieuw zal aanvechten. ‘Deze zal immers gebaseerd zijn op het nieuwe Grup VSGB, dat volgens ons niet geldig is en waarvan we daarom eveneens bij de Raad van State de vernietiging bepleiten.’

‘We zullen daarom tijdens het openbaar onderzoek over de bouwvergunningsaanvraag onze bemerkingen overmaken, maar een nieuwe vergunning zeker opnieuw betwisten’, aldus Devlies, die er ook op wijst dat er nog een vernietigingsprocedure loopt tegen de milieuvergunning.

AANGERADEN
Meest recent