Raad van State verwerpt beroep tegen blaam van Karel Anthonissen

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Gewestelijk directeur bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) Karel Anthonissen heeft bot gevangen bij de Raad van State inzake zijn protest tegen een blaam van voormalig staatssecretaris John Crombez (sp.a) in de belastingzaak-De Gucht. Dat valt te lezen in een arrest dat recent werd gepubliceerd.

Anthonissen werd ten laste gelegd dat hij persoonlijk tussenbeide kwam in het beruchte belastingdossier tegen Open Vld’er Karel De Gucht en dat hij zich toch met de zaak bleef moeien nadat hij er vanaf werd gehaald. Ook werd hem een gebrek aan loyauteit verweten na verklaringen in meerdere interviews. Daarvoor kreeg hij op in juni 2014 een blaam.

Anthonissen bleef erbij dat hij het recht had om zijn mening te uiten, na wat hij als intimidatie door politiek machtige personen beschouwde. Bij de Raad van State bepleitte hij de vernietiging van de sanctie doordat de toenmalige staatssecretaris onbevoegd zou zijn en dat de redelijke termijn voor de sanctiebeslissing zou zijn overschreden. Ook zou de straf een inbreuk vormen op zijn vrije meningsuiting en stelde hij dat het zijn taak was om druk te trotseren.

Omdat Anthonissen niet tegen zijn sanctie in beroep is gegaan bij een interdepartementeel tuchtorgaan - dat hij als niet onpartijdig beschouwt - verklaarde de Raad van State de twee laatste bezwaren niet ontvankelijk. Het rechtscollege zag bovendien geen problemen met de bevoegdheid van Crombez of de beslissingstermijn.

Door
AANGERADEN